Covid 19

Våld och olyckor ökar efter att alkohol åter säljs

Trauma-avdelningar i Sydafrika har fått ta in extrasängar efter att alkohol åter börjat säjs.

Efter att Sydafrika återigen öppnade sina alkoholbutiker den 1 juni har olyckor och våldsbrott skjutit i höjden. Det rapporterar Bloomberg news.

Under en och samma vecka under början av juni fick 5 000 sydafrikaner söka vård av alkoholrelaterade orsaker. Skottskador, knivvåld och trafikolyckor rapporteras ha ökat kraftigt.

”Onaturliga dödsfall” som till exempel dödsfall från trafikolyckor och mord i Sydafrika nådde en botten på 400 i april. I januari i år var samma siffra 1 200. Det ska dock noteras att nedgången i dödsfall också delvis kan tillskrivas att människor rört sig mindre ute i samhället.

Mellan den 27 mars och 1 juni var all alkoholförsäljning förbjuden i Sydafrika och rörelsefriheten var strikt begränsad på grund av covid 19. Sydafrika har sedan tidigare stora problem med intensiv-konsumtion av alkohol. Trots att endast en minoritet av landets befolkning dricker alkohol så bedöms en så stor andel, 59 procent, av de som dricker ha alkoholproblem.

Mer från Accent