AA

Utvärdering ger stöd för AA

Att delta i AA-möten är ett effektivt sätt att minska sina alkoholproblem visar ny statisktik.

En ny studie visar att öppenvårdspatienter som deltar i AA:s möten minskar sin alkoholkonsumtion och de problem som kommer av drickandet. Resultatet för patienter som deltar i AA-möten som eftervård till annan behandling är inte lika tydliga, men tyder ändå på ett bättre utfall än för dem som inte deltar.

Studien publiceras i majnumret av Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Mer från Accent