Alkohollagen

Utsatt att vara alkoholhandläggare

Motstridiga budskap och näringslivsintressen som prioriteras över skyddslagen kan öka risken för alkoholhandläggarna.

Mordhot, våld, besök i hemmet, att bli uthängd på sociala medier eller få bilen förstörd, kan vara en del av jobbet för alkoholhandläggare. Av en enkät som radioprogrammet Kaliber gjorde i december 2019 framgår att närmare var tredje handläggare blivit utsatt för hot eller våld. Närmare var femte hade utsatts de senaste fem åren.

Då är det extra bekymmersamt att handläggarna hamnar i kläm mellan lagstiftare och myndigheter anser Mari Lilja White, ordförande i Kommunala alkohol- och tobakshandläggares förening, KAF-T. Hon tycker att situationen är orimlig.

Mari Lilja White. Foto: Privat

– Riksdagen stiftar lagar som kommunen har i uppdrag att se till att de upprätthålls. När vissa kommunpolitiker och en myndighet som Tillväxtverket skickar signaler om att lagstiftningen är krånglig och kommunernas handläggare besvärliga, då ser jag en fara för ökade konflikter, säger hon.

Mari Lilja White bedömer att näringslivsintressen prioriteras allt oftare av kommunpolitiker.

– Alkohollagen är en skyddslag, men näringslivsintressen vinner mark på den alkoholpolitiska skyddsaspektens bekostnad.

Hon syftar bland annat på det som skett under pandemin, när politiker tillåtit hemleverans av alkohol.

– Vi vill bara att våra medlemmar ska kunna tillämpa lagstiftningen så som den är avsedd. Ska lagen ändras ska det komma från lagstiftaren, inte från lokala politiker som väljer att bortse från den.

”Hemleveranserna av alkohol under pandemin har gjort att brister och systemfel som KAF-T påpekat i 15 år nu har lyfts lite grann.”

Mari Lilja White

Hon är nöjd med att frågan uppmärksammats under pandemin.

– Hemleveranserna av alkohol under pandemin har gjort att brister och systemfel som KAF-T påpekat i 15 år nu har lyfts lite grann. Vad gäller utökade befogenheter för länsstyrelserna, så finns det ju faktiskt med i den nya ANDTS-strategin.

Det hon syftar på är att länsstyrelserna idag saknar påtryckningsmedel – som vite eller rätt att överklaga felaktiga beslut – när kommuner väljer att tolka alkohollagen mot dess intentioner.

Det gäller till exempel de kommuner som tillåtit krögare att leverera hem alkohol genom att kalla det mikrocatering och anse att serveringen är avslutad när samtliga flaskor är öppnade. I de flesta fallen har tjänstemännen sagt nej, men politikerna ändå beslutat att ge tillstånd. Hon efterlyser ökad tydlighet.

– Idag tolkar kommunerna lagen olika. Om det hade funnits bättre tillämpningsstöd och standardiserade utbildningar för alkoholhandläggare så hade tolkningsutrymmet minskat och vårt arbete varit enklare. Hade dessutom Länsstyrelsen haft större befogenheter så hade det varit svårare att tänja på gränserna på det här sättet, säger hon.

”Är man ensam kan det vara svårare att stå emot påtryckningar.”

Mari Lilja White

Hon tror också att ensamarbetande alkoholhandläggare ofta är mer utsatta.

– Är man ensam kan det vara svårare att stå emot påtryckningar. Hot och våld förekommer nog i lika utsträckning både i små och stora kommuner. Men att göra tillsyn ensam, är ju en uppenbar säkerhetsrisk.

Mer från Accent