Ungas drickande

Unga i höginkomstländer dricker mindre alkohol

Ungas alkoholvanor i 39 höginkomstländer världen över har undersökts.

Ett internationellt forskarteam har undersökt ungas drickande i 39 länder, samt i fyra amerikanska territorier. Resultatet visar att ungas drickande minskat generellt, men att minskningen varierar mellan länderna. 

Nedgången började enligt studien i USA före 1999, och följdes i början av 2000-talet av länderna i norra Europa. I mitten av 2000-talet minskade drickandet bland unga även i västra Europa och Australasien (Australien, Nya Zeeland och länderna i Stilla havsregionen). 

De största minskningarna återfanns i Nordeuropa och Storbritannien, och de minsta i länderna i Öst-, och Sydeuropa.

Forskarna menar att deras resultat tyder på att det finns breda förklaringsmodeller till det minskande drickandet bland unga, som spänner över flera länder, men också specifika faktorer för enskilda länder och regioner.

Fotnot: Trends in adolescent drinking across 39 high-income countries: exploring the timing and magnitude of decline, publicerades november 2020.

Mer från Accent