Ungas drickande

Unga får alkohol via Snapchat och Instagram

De som handlat alkohol genom sociala medier det senaste året dricker oftare.

Dagens unga dricker mindre än tidigare generationer. Det betyder inte att alla unga alltid är nyktra. Frågan är hur de får tag på alkohol? Den som är över 18 år kan få tag på alkohol lagligt på en pub, bar eller restaurang eller i form av folköl i närmsta livsmedelsbutik. Efter 20 är det också tillåtet att handla på Systembolaget.

Men hur är det med dem som är under 18? Enligt en ny studie som Systembolaget uppdragit åt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, att genomföra är den vanligaste källan fortfarande någon anhörig som en vän, förälder, syskon eller partner. 

Nästan var tredje ung person, 28 procent, uppgav att de sett erbjudande på sociala medier om att köpa alkohol av en privatperson. 12 procent hade också handlat, fler flickor än pojkar; 14 procent av flickorna har köpt alkohol via sociala medier, jämfört med 10 procent av pojkarna.

De som har druckit alkohol ser oftare reklam än de som inte druckit. Av de som någon gång har druckit alkohol uppgav 42 procent att de sett alkoholreklam från ett företag, medan bara 32 procent av dem som aldrig druckit hade sett sådan reklam. 

Rapportförfattarna tror att det kan förklaras av en kombination av mediernas sökalgoritmer och att ungdomar som är intresserade av alkohol uppmärksammar sådan reklam i större utsträckning.

Enligt undersökningen är Snapchat och Instagram i princip de enda plattformar som ungdomarna använt för att köpa alkohol.

”Att det är så stor könsskillnad och att det är så mycket vanligare i storstäder är det som sticker ut i undersökningen.”

Viktoria Åström

Att de som druckit alkohol ser mer alkoholreklam än den som inte druckit är kanske inte så konstigt. Annat förvånar rapportförfattarna mer.

– Att det är så stor könsskillnad och att det är så mycket vanligare i storstäder är det som sticker ut i undersökningen. Men vad skillnaderna beror på vet jag faktiskt inte, säger Viktoria Åström, utredare på CAN och en av författarna till rapporten.

Stockholm var det län där flest köpt alkohol via sociala medier, men även i Uppsala och Västmanlands län var det vanligare förekommande än i övriga landet.

De som handlat alkohol genom sociala medier det senaste året dricker oftare, 84 procent hade druckit alkohol en senaste månaden. Motsvarande siffra för unga som inte handlat den vägen var 71 procent.

Inte bara har de som handlat via sociala medier druckit oftare, de har också druckit på ett riskabelt sätt. Det innebär att de dricker oftare och eller/mer vid varje tillfälle, än andra. Det gällde 77 procent av dem som handlat via sociala medier, jämfört med 52 procent av de övriga.

Mer från Accent