Gårdsförsäljning

”Tack för att du handlar på Systembolaget!”

Det är ett av budskapen IOGT-NTO sprider vid Systembolagsbutiker runt om i landet. Syftet är att diskutera det hot gårdsförsäljning utgör mot alkoholmonopolet.

Tre fredagar i rad har IOGT-NTO:s Gävle-förening stått på Stortorget utanför gallerian Nian där Systembolaget ligger.

– Vi har haft många bra samtal, framför allt med unga personer, säger Britt-Marie Johansson, teamchef för IOGT-NTO:s distrikt Mitt och Gävle-Dala.

Den här fredagen deltar OGT-NTO:s ordförande Lucas Nilsson. Han minns inte exakt hur många Systembolag han stått utanför.

– Det här kanske är det åttonde, säger han.

I så fall var Söderhamn det sjunde. Han anländer till Gävle direkt därifrån.

– Det är tydligt att folk vill ha Systembolaget kvar och att många förstår att gårdsförsäljning är ett hot mot det. Vi har blivit väldigt positivt bemötta, säger han.

Runt om i landet står IOGT-NTO:are utanför Systembolagets butiker och delar ut flygblad. På ett av flygbladen tackas kunderna för att de valt att handla på Systembolaget. Konstigt, kanske en del tycker, att IOGT-NTO tackar dem som handlar alkohol. Men tanken bakom formuleringen är att väcka nyfikenhet, och att få möjlighet att förklara varför Sverige har Systembolaget, med monopol på detaljhandel av alkohol, och varför gårdsförsäljning är ett hot mot monopolet. 

Som Accent tidigare rapporterat har just den formuleringen uppfattats som stötande av en del medlemmar som inte kan tänka sig att dela ut ett sådant flygblad. IOGT-NTO tog snabbt fram ett alternativt flygblad med texten ”Systembolag. Ja tack. Gårdsförsäljning. Nej tack.”

– Båda varianterna har använts. Numerärt har det första beställts mest, men de kan ju ha blivit utbytta och därmed liggande. På Östermalm i Stockholm funkade det kontroversiella i alla fall bra, säger Sofia Modigh, utvecklingschef på IOGT-NTO.

Budskapet fick människor att stanna till.

– Först tänkte de inte ta emot något blad, men när de såg vad det stod ändrade de sig och stannade till. Det lede till många bra samtal om Systembolagets monopol och gårdsförsäljning, säger hon.

På IOGT-NTO:s webbplats kan föreningar registrera vilka Systembolag de besökt. Luciadagen, den 13 december, innehöll listan 61 butiker, i 11 län. Det verkar dock finnas ett mörkertal eftersom varken Systembolaget i Söderhamn eller i Gävle finns med på listan. 

Flest besök hade butikerna i Dalarna fått. Där har IOGT-NTO delat ut flygblad utanför 18 butiker.

– Några distrikt har gjort ett jättebra och omfattande arbete. Vi konstaterar att ungefär lika många föreningar, cirka 60, som under tidigare höstkampanjer och tidigare Fika för alla har engagerat sig. Det är vi nöjda med. 

Hon tycker också att genomslaget varit bra. 

– Vi har fått mycket uppmärksamhet i media med debattartiklar, radio och omnämnande i tv. Mer än vi fått de sista åren. 

Mer från Accent