Rattfylleri

Snabb hjälp bra för rattfyllerister

Att ge snabb hjälp till misstänkta rattfyllerister är effektivt. Inom 24 timmar bör de få kontakt med socialtjänst eller beroendevård, sedan kan det vara för sent.

Samverkan mot alkohol och droger i trafiken (Smadit) kallas metoden som har till syfte att minska antalet påverkade förare på väg och till sjöss samt att minska antalet återfall i rattfylleribrott.

– Varje år är det minst 25 000 personer som anmäls misstänkta för att ha använt alkohol eller droger i trafiken. Metoden att snabbt erbjuda dem hjälp har använts sedan 2003 och innebär samverkan mellan framför allt polis, socialtjänst och beroendevård, säger Susanne Gustafsson, på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI i ett pressmeddelande.

I en ny studie har forskare på VTI intervjuat tolv personer, som ungefär ett år tidigare varit inblandade i en rattfyllerihändelse. Samtliga har genom Smadit-metoden kommit till socialtjänst eller beroendevård och några har också deltagit i rehabiliterande/behandlande kurser eller program i syfte att ändra alkoholmissbruk eller beroende.

– Alla vi intervjuat har blivit hjälpta av Smadit-metoden. De anser att den gett dem en insikt om sig själva och sin alkoholkonsumtion vilket lett till förändringar i deras liv, säger Susanne Gustafsson.

Intervjupersonerna var tacksamma för att polisen erbjöd dem Smadit eftersom de inte själva skulle ha sökt hjälp.

Ett år efter händelsen dricker de flesta mycket mindre eller avstår helt.

Mer från Accent