EU-samråd

Sista chansen att påverka EU:s alkoholskatt

– Alkoholskatt är ett av de mest effektiva sätten att begränsa alkoholskador på, så ta chansen att tycka till, uppmanar Emill Juslin, IOGT-NTO.

Vid flera tillfällen tidigare har EU hållit öppna samråd om olika politiska frågor. Sedan den 11 april har samråd om punktskatt på alkohol varit i gång. Alla medborgare kan medverka i samråden genom att besvara en enkät. Sista dag att besvara enkäten är den 4 juli. 

– Har man möjlighet att delta i den demokratiska processen mellan valen så tycker jag man ska göra det, säger Emil Juslin, politisk sekreterare i EU-frågor på IOGT-NTO.

Skatten tycker han är en av de viktigaste alkoholpolitiska frågorna.

– Alkoholskatt är ju ett av de mest effektiva sätten att begränsa alkoholskador på, och samtidigt ett av de mest underutnyttjade. Det finns mycket man kan göra, förutom att höja skatten, kan man till exempel indexera för inflationen och basera skatten på alkoholstyrka. 

Så är skatten utformad för öl och sprit, men inte för vin eller andra jästa drycker.

För sådana gäller i stället att de beskattas inom intervall, där det lägsta är drycker med en alkoholhalt över 2,25 volymprocent, men inte över 4,5. 

En annan fråga som IOGT-NTO prioriterar är att minimiskatten höjs.

– Att den kan vara noll procent på vin är kontraproduktivt. Det skulle få ganska stor effekt om miniminivån höjdes. 

Han tror dessutom att det skulle ge medlemsländerna stöd att höja sina skatter.

– Det skulle vara en kraftfull signal, även till de länder som har högre skatt än miniminivån, att det är bra att höja skatten.

Enkäten finns i svensk version, så den är inte svårt att förstå. Däremot kan det vara svårt att förstå vad som menas. IOGT-NTO har därför tagit fram en lathund.

– Vi uppfattade att alla frågor inte var helt enkla att svara på, så vi har tagit fram en lathund som man kan följa. Det är förstås bara exempelsvar, men med dem visar vi vad IOGT-NTO tycker.

Mer från Accent