Läkemedel

Sex dödliga kombinationer av medicin och alkohol

Farliga kombinationer av läkemedel och alkohol orsakar många dödsfall. Allt för många missar att läsa varningstexterna eller struntar helt enkelt i budskapet.

Mer än hälften av alla amerikaner i vuxen ålder har druckit alkohol den senaste månaden. Många äter dessutom medicin som kan vara farlig att kombinera med alkohol – trots läkares varningar och varningsetiketter på burkar och flaskor. Det skriver Medical Daily.

Vissa kombinerar medvetet alkohol med läkemedel, men vissa dricker utan att vara medvetna om den risk det medför.

Medical Daily har listat sex av de dödligaste kombinationerna:

1. Bensodiazepiner och alkohol

Eftersom båda substanserna har avslappnande effekt kan musklerna slappna av så att centrala nervsystemet slutar fungera vilket kan leda till medvetslöshet och andningsstillestånd. Långvarig användning av kan försämra immunförsvaret och minska möjligheten att klara livshotande infektioner.

Mellan 2001 och 2014 ökade antalet dödsfall av den här kombinationen fem gånger i USA. Mixen orsakar mer än en femtedel av de drog- och alkoholrelaterade sjukhusbesöken.

2. Opiater och alkohol

Opiater som förekommer såväl i starka smärtstillande läkemedel, som Vicodin och OxyContin, som i illegalt heroin, är mycket farligt att kombinera med alkohol. Effekterna kan bli desamma som med bensodiazepiner, men risken är ännu större för andningsstillestånd. I 22 procent av amerikanska dödsfall orsakade av smärtstillande medel var alkohol inblandat.

3. Antidepressiva och alkohol

Vanliga antidepressiva läkemedel som Zoloft, Prozac, or Xanax  kan förstärka effekten av alkohol. Biverkningar kan förstärkas med försämrad beslutsförmåga, farligt högt blodtryck och intensifierad depression. Kombinationen med alkohol ökar risken för yrsel, kramper, förvirring och medvetslöshet.

4. Stimulantia och alkohol

Centralstimulerande preparat, som ofta används i behandlingen av ADHD, liksom illegala preparat som amfetamin och kokain, leder i kombination med alkohol till högt tryck på hjärtat.

5. P-piller och alkohol

Kvinnor som dricker alkohol i anslutning till att de tar p-pillret kan känna sig mer berusade. Det beror på att de närmsta tre timmarna efter att pillret tagits är kroppen upptagen med att förbränna hormonerna vilket försvårar förbränningen av alkohol. Det medför också att det tar längre tid för alkoholen att lämna kroppen, vilket ökar risken för alkoholförgiftning.

6. Paracetamol och alkohol

Enligt en amerikansk studie hade 38 procent av dem som sökt vård för leversvikt tagit läkemedlet Tylenol och druckit alkohol. Tylenol finns inte i Sverige, men den aktiva beståndsdelen är paracetamol som finns i de vanliga smärtstillande och febernedsättande preparaten Alvedon, Curadon, Panodil och Reliv.

Mer från Accent