ANDTS-strategi

”Saknas satsningar för att skydda barn”

IOGT-NTO saknar satsningar när det gäller alkohol och fosterskador, samt mot reklam riktad mot barn i regeringens nya ANDTS-strategi.

Den 24 mars lade regeringen fram en ny ANDTS-strategi i form av en regeringsskrivelse. Som Accent skrivit tidigare är IOGT-NTO besvikna på den nya ANDTS-strategin. Främst är det bristen på pengar som orsakar besvikelsen. Inga nya medel har skjutits till. 

– Det hade varit rimligt att anslå extra medel när man ska sjösätta en ny strategi. Det gjorde man ju rejält till strategin som antogs 2011, men nu är ju budgeten i stället halverad jämfört med 2018, säger Magnus Jonsson, drogpolitisk chef på IOGT-NTO.

År 2018 var anslaget till det ANDT-förebyggande arbetet 196 miljoner. Året efter minskade det med 30 miljoner och till 2020 med ytterligare 70 miljoner till 95 629 000 kronor. Samma belopp har gällt sedan dess.

– I praktiken innebär det ju en minskning eftersom nu även spel om pengar, narkotikaklassade läkemedel och olika nikotinprodukter ingår. Fler beroendeformer ska alltså dela på pengarna. 

Därför hade IOGT-NTO förväntat sig en viss ökning.

– Det ligger i linje med folkhälsofrågorna som aktualiserats under pandemin, då vissa riskgrupper har ökat sin utsatthet. De flesta har ju glädjande nog druckit mindre, men många av dem som drack mycket eller spelade mycket om pengar redan före pandemin har ökat sitt drickande och spelande. Att minska de problemen är ett effektivt sätt att öka folkhälsan.

Vad är det mer än uteblivna ökningar av anslagen IOGT-NTO kritiserar?

– Vi har slagit ner på två saker från alkoholområdet. Det första är att det inte finns med något om reklam riktad till barn på sociala medier. Reklam för alkohol som sprids där barn och unga vistas borde vara en enkel åtgärd. Jag förstår verkligen inte varför det inte är med. 

Det andra handlar om alkohol och fosterskador.

– Vi saknar insatser riktade mot blivande föräldrar och de som går i föräldratankar. Det är en så viktig fråga.

Dessutom har IOGT-NTO reagerat på att det inte finns något förslag på ett kompetenscentrum. 

– Många har ju efterlyst ett kompetenscentrum som kan utgöra en nationell nod och sprida goda exempel till kommuner och regioner. 

Magnus Jonsson är också tveksam till att narkotika är högst prioriterat i strategin.

– Visserligen har Sverige en alldeles för hög narkotikadödlighet, men det finns en risk att de andra frågorna får en styvmoderlig behandling. Och skadorna som alkohol och tobak orsakar är ju så mycket större. Både antalet som drabbas, direkt eller indirekt, och ekonomiskt.

Annars är Magnus Jonsson nöjd med det nya bredare perspektivet i strategin.

– Det är bra att man breddade innehållet och fick med de narkotikaklassade läkemedlen, spel om pengar och skilda nikotinpreparat. Och bäst av allt är ändå att vi nu har en strategi, säger han.

Mer från Accent