Kanada

Nytt alkoholråd: Drick inte alls

Redan vid två glas alkohol ökar risken för skador. Det är den Kanadensiska myndighetens besked till befolkningen.

Nyligen rapporterade Accent att det på flera håll i världen, bland annat i Kanada, pågick diskussioner om en kraftig sänkning av vad som anses vara riskkonsumtion av alkohol. 

I januari kom beskedet från the Canadian Centre on Substance Use and Addiction, CCSA: Ingen mängd är säker, all konsumtion över två glas i veckan är riskabel. Ju mer du dricker desto högre risk att drabbas av skador. Den som inte dricker alls får bättre hälsa och bättre sömn.

Den som dricker två glas eller mindre per vecka löper liten risk att drabbas av skador, medan den som dricker tre–sex glas löper ökad risk för cancer. För den som dricker sju glas eller mer per vecka ökar risken betydligt att drabbas av hjärt-kärlsjukdom eller stroke. För varje glas ökar risken ytterligare att drabbas av alkoholrelaterade skador.

Att dricka fler än två standardglas vid ett och samma tillfälle ökar dessutom risken att skada sig själv eller andra. För den som är, eller försöker bli, gravid finns inga säkra nivåer. Den som ammar bör också avstå från alkohol. Och för alla gäller att ju mindre alkohol desto bättre.

Det är en drastisk förändring jämfört med de tidigare riktlinjerna som angav gränsen för riskkonsumtion till max 15 glas per vecka för män och max 10 för kvinnor. Enligt CCSA är de nya råden framtagna efter att tusentals studier det senaste decenniet visat på sambandet mellan även små mängder alkohol och ökad cancerrisk.

I Kanada definieras ett standardglas öl som 12 ounce, det vill säga ungeför 3,5 deciliter, ett glas vin 5 ounce eller 1,5 dl, ett glas sprit, med 40 procentig alkohol, 1,5 ounce eller cirka 4 centiliter.

Mer från Accent