Alkohol och hjärtat

Så påverkas hjärtrytmen av alkohol

Alkohol har en direkt inverkan på hjärtats rytm och ökar risken för förmaksflimmer.

En ny studie har i realtid kunnat följa alkoholens effekter på hjärtrytmen. Resultaten från American Collage of Cardiology tyder på att alkohol har en direkt inverkan på hjärtats rytm och ökar risken för att förmaksflimmer ska uppstå. Det rapporterar Science Daily.

Enligt studien kan ett enda glas alkohol fördubbla risken för att förmaksflimmer skulle äga rum inom de närmaste timmarna. Två eller fler glas alkohol visade på en tredubblad risk. För varje promille alkohol i blodet under de senaste tolv timmarna ökade risken för förmaksflimmer med 40 procent.

Alkohol är världens vanligaste drog, och det är fortfarande mycket som vi inte förstår om hur våra kroppar, och framförallt hjärtan, påverkas av alkohol, säger Gregory M. Marcus, kardiolog och huvudförfattare till studien.

Förmaksflimmer innebär snabba, oregelbundna hjärtslag och är den mest vanligt förekommande hjärtåkomman. Ett flimmer kan upplevas olika av olika människor; medan vissa knappt märker av det så kan andra bli mycket påverkade, andfådda, utmattade eller svimfärdiga. I det långa loppet kan förmaksflimmer leda till värre hjärtåkommor, stroke eller demens.

I studien användes en alkoholmätare fäst runt vristen på 100 deltagare som uppgett att de ibland upplever lindrigare förmaksflimmer. Alkoholmätaren loggade deltagarnas alkoholintag medan en hjärtmonitor registrerade deras puls. Under de fyra veckor som datainsamlandet pågick upplevde mer än hälften av deltagarna förmaksflimmer.

– Patienter har tidigare uppgett för oss att alkohol kan utlösa förmaksflimmer hos dem, men det har varit svårt att studera. Det här är den första studie som objektivt kunnat visa och kvantifiera förhållandet mellan alkoholkonsumtion och förmaksflimmer i realtid, säger Gregory M. Marcu

Det kan finnas andra faktorer som spelar in, påpekar Gregory M. Marcus. Många av deltagarna i studien var vita och män. Det är mycket möjligt att alkohol kombineras med salt mat, eller att man dricker alkohol för att man är stressad, och att dessa faktorer också bidrar till förmaksflimmer.

Mer från Accent