Forskning

Så mycket ökar alkohol risken för förmaksflimmer

Även små mängder alkohol ökar risken för oregelbunden hjärtrytm.

Det visar en ny studie som undersökt hjärthälsa och alkoholvanor hos 108 000 personer i åldrarna 24–97 år. Underlaget har hämtats från data insamlade i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Italien under en 14-årsperiod, rapporterar The Guardian.

Oregelbunden hjärtrytm är ett tillstånd som kan orsaka yrsel, hjärtklappning, och öka risken för stroke.

– Budskapet att ta med sig är att också låg till måttlig alkoholkonsumtion leder till ökad risk för förmaksflimmer, säger professor Renate Schnabel, medförfattare till studien vid universitetet i Hamburgs-Eppendorfs hjärt- och kärlcenter, till The Guardian.

Risken för förmaksflimmer ökar enligt studien stadigt, från 16 procent för de som dricker ett litet glas alkohol dagligen, till 28 procent för de som tar två alkoholdrinkar, till 47 procent för vid dagligt intag av fyra glas alkohol eller mer.

Störst risk löper personer som dessutom ör överviktiga och/eller vars blodtryck är högt.

– Det här är data som pekar mot att minska konsumtionen av alkohol kan vara viktigt både för att förebygga och hantera förmaksflimmer, kommenterar Jorge Wong och David Conen, Institutet för folkhälsoforskning vid McMaster University i Kanada.

Mer från Accent