Forskning

Så mycket åldras hjärnan av alkohol och tobak

Att dricka alkohol åldrar hjärnan på ett betydande sätt. Det visar en ny studie.

Även om tidigare forskning pekat på samma sak, har de studierna utförts på mindre grupper av människor, alternativt stora grupper med möss. I en ny studie från University of Southern California har forskarna scannat mer än 17 000 människohjärnor för att se hur rökning och alkohol påverkar hjärnans ålder.

Det visade sig att för hjärnan hos personer som rökte dagligen och/eller konsumerade alkohol dagligen var signifikant mycket äldre än den faktiska åldern. Personer som endast rökte eller drack mer sällan var skillnaden inte signifikant.

För att kunna genomföra så många mätningar använde forskarna en tredjedel av hjärnscanningarna i studien till att träna en dator som sedan kunde gå igenom hela materialet och uppskatta hjärnans ålder på samtliga försökspersoner.

När de sedan jämförde datorns uppskattning, med personens verkliga ålder och personernas egna uppgifter om hur mycket de röker eller dricker dagligen, kunde de se hur hjärnorna faktiskt påverkats.

Det blev tydligt att ju mer du dricker och röker – desto troligare är det att din hjärna är äldre än din faktiska ålder.

Lucina Uddin, chef på kognitva-, beteende- och neurovetenskapliga avdelningen vid University of Miami säger till Insider att det som gör studiens fynd så övertygande, är användningen av en algoritm.

– Förr kunde vi inom neurovetenskapen bara scanna 20 till 40 objekt, om vi hade tur. Numera klarar vi 200 till 300 individer. Men detta är det största urval vi någonsin sett.

Mer från Accent