Forskning

Hela hjärnan påverkas av alkohol

Genom att studera hjärnorna på möss har amerikanska forskare funnit att hela hjärnan påverkas av ett alkoholberoende – inte bara enstaka regioner, som man tidigare trott.

Med ny avancerad teknologi kan forskare skapa en detaljerad bild av hela hjärnan, ner på cellnivå. Det rapporterar Science Daily. Enligt forskarna vid University of California har man tidigare fokuserat på ett begränsat antal hjärnkretsar och neurotransmittorer i beroendeforskning, och det har i åratal rått delade meningar om exakt vilken del som gör att människor fastnar i beroende.

”Att vi ser en så massiv omstrukturering av hela den funktionella hjärnarkitekturen var chockartat.”

Oliver George

Enligt en av studiens huvudförfattare, Olivier George, docent på institutionen för psykiatri, visar deras studie att det inte är en enstaka del som påverkas.

– Våra resultat bekräftar att dessa regioner är viktiga, men det faktum att vi ser en så massiv omstrukturering av hela den funktionella hjärnarkitekturen var chockerande, säger han till Science Daily.

– Det visar att om du verkligen vill förstå de neurobiologiska mekanismerna som leder till missbruk kan du inte bara titta på en handfull hjärnregioner, du måste ta ett steg tillbaka och överväga hela organet, fortsätter han.

Forskningsfynden stärker teorin om att ett beroende inte beror på livsstilsval eller psykologiska tillstånd. Enligt forskarna har de sett en helt förändrad hjärnarkitektur, som inte är normal, hos de alkoholberoende mössen. Det syntes inte bland de gnagare som enbart drack rekreationellt för studien.

– Förändringen observeras endast hos djur med en historia av ett alkoholberoende, och den är massiv. En sådan minskning av hjärnmodulariteten har observerats vid många hjärnstörningar, inklusive Alzheimers, traumatisk hjärnskada och krampanfall, säger Oliver George.

Hjärnmodularitet är teorin om att det finns specialiserade regioner i hjärnan som ansvarar för olika kognitiva processer, exempelvis att de främre delarna av hjärnan används vid resonemang och planering, medan bakre delar aktiveras när vi ska känna igen ansikten.

En minskad modularitet stör troligen normal hjärnaktivitet och informationsbearbetning, vilket ökar känslomässiga besvär och intensiva begär – något som observerats hos möss.

Än så länge har forskarna inte kunnat fastslå om den reducerade modulariteten var permanent. Nu har de som mål att testa längre nyktra perioder för möss med alkoholberoende.

”Vi vill jämföra hjärnans mönster vid alkoholberoende med andra droger, såsom kokain, nikotin och metamfetamin.”

Oliver George

Tack vare upptäckterna hoppas forskarna kunna förstå även människors beroende bättre, och hur man ska kunna behandla ett beroende. De vill också ta reda på när dessa hjärnförändringar börjar.

– Det skulle vara avgörande för att förstå när övergången till missbruk sker och när din hjärna är tillbaka till det normala, om den någonsin är det. Vi är också intresserade av att jämföra hjärnans mönster vid alkoholberoende med andra droger, såsom kokain, nikotin och metamfetamin, säger Olivier George, enligt Science Daily.

Än så länge kan bildteknologin inte användas på mänskliga hjärnor, som är större och mer komplexa än hos möss.

– Tekniken är inte där ännu. Men när jag började göra denna forskning för 15 år sedan fanns den här tekniken inte alls och jag hade aldrig föreställt mig att det skulle vara möjligt. Så vem vet vad framtiden kommer att ge, säger Olivier George.

Mer från Accent