Forskning

Så effektiva är varningstexter på alkohol

Forskare har undersökt om varningstexter på alkoholförpackningar fungerar. Svaret är ja – om de är rätt utformade.

Hälsovarningar på cigarettpaket har visat sig vara effektiva för att minska rökning. Men gäller det även för alkohol? Enligt en rad kanadensiska studier som nyligen publicerats i Journal of Studies on Alcohol and Drugs är svaret ja.

En av forskarna, Erin Hobin vid University of Toronto, säger att resultaten ger det första beviset på att stora, ljusgula alkoholetiketter med hälsobudskap verkligen observeras av konsumenter.

– De kan öka medvetenheten om nationella riktlinjer för drickande, förbättra kunskapen om alkoholrelaterade hälsorisker som cancer, och minska alkoholförsäljningen, jämfört med de som inte har märkningen, säger hon i ett pressmeddelande.

Forskarna satte 300 000 varningar på öl-, vin- och spritflaskor med ett av tre meddelanden: ett om det vetenskapliga beviset för kopplingen mellan alkohol och cancer, ett om kanadensiska regeringens riktlinjer för drickande, och ett med information om antalet standardglas i behållaren.

De fann att etiketterna minskade den totala alkoholförsäljningen med nära 7 procent jämfört med försäljningen i regioner utan de nya etiketterna.

Kanada rekommenderar högst två standardglas alkohol om dagen för kvinnor, högst tre för män, samt minst två alkoholfria dagar per vecka. I en av studierna, med drygt 2 000 deltagare, ökade medvetenheten om Kanadas riktlinjer med 30 procent.

I en annan undersökning tillfrågades deltagarna om sin kunskap om kopplingen mellan alkohol och cancer. Före studien visste endast 25 procent av deltagarna att alkoholkonsumtion kan orsaka cancer. Men efter märkningen ökade medvetenheten i territoriet Yukon till 42 procent.

Liknande undersökningar har även genomförts i Storbritannien. Forskare från universiteten i Cambridge och Bristol har frågat nära 5 500 personer online om hälsovarningar på alkohol och snacks för att ta reda på om det kan minska konsumtionen. Detta enligt en studie publicerad i BMC Public Health.

Deltagarna rekryterades till studien om de själva uppgivit att de konsumerat öl eller vin minst en gång i veckan. Personerna fick se 21 olika sorters etiketter som beskrev negativa hälsokonsekvenser av alkohol. Därefter tillfrågades de hur rädda, oroade, obekväma eller äcklade de blev av märkningen. De fick också uppskatta sitt begär att konsumera produkten, och i vilken grad de stöttade sådan hälsomärkning av alkoholhaltiga drycker.

Forskarna fann att hälsovarningar angående tarmcancer och levercancer förknippades med den högsta nivån av negativa känslor och den lägsta önskan om att konsumera produkten.

Samtidigt fick de som deltog i studien frågor om liknande hälsovarningar på onyttiga snacks. De etiketterna ansågs generellt vara mer acceptabla än de på alkohol. 13 av 18 etiketter sågs som godtagbara, jämfört med 3 av de 21 alkoholetiketterna.

– Upptäckten att hälsovarningsetiketter bedöms vara mer acceptabla på snacks än alkohol kan bero på allmänhetens ökade medvetenhet om effekterna av högt energiintag och fetma, särskilt bland barn. I allmänhet uttryckte dock många av deltagarna negativa synpunkter på eventuell användning av sådana etiketter, säger Gareth Hollands, en av forskarna bakom studien.

Forskarna i den brittiska studien varnar dock för att undersökningen inte visar om de negativa känslorna även förändrar personernas faktiska alkoholvanor. 

Mer från Accent