Storbritannien

Få unga ser hälsovarningar – lagstiftning övervägs

Alkoholdrickande ungdomar minns inte att de sett hälsovarningar på alkoholförpackningar – trots att de är den huvudsakliga målgruppen.

Endast hälften av alla alkoholdrickande 11-19-åringar minns att de har sett hälsovarningar på alkoholförpackningar, visar en ny brittisk studie.

Forskarna undersökte i vilken utsträckning tonåringarna är medvetna om produktinformation, hälsomeddelanden eller varningar på alkoholförpackningar, detta under en månad, skriver Science Daily.

Av de som identifierade sig som alkoholkonsumenter, mindes bara hälften att de ens sett sådan information. En tredjedel av samtliga personer i studien, oavsett om de konsumerar alkohol eller inte, hade sett informationen.

Studien är den första i sitt slag som undersöker medvetenheten om den typen av hälsomeddelanden i stor skala i ett demografiskt representativt urval av befolkningen i Storbritannien. Experter tror att resultaten kommer att öka debatten kring design, effektivitet och reglering av alkoholmärkning i landet.

–  Både i Storbritannien och internationellt finns det ofta krav på att öka synligheten, förståelsen och effektiviteten av märkning på alkoholförpackningar, säger forskaren Nathan Critchlow,  Stirlings Institut för social marknadsföring, som är en av de som lett studien.

– Kritiker pekar ofta på de lagstadgade åtgärder som vidtas för näringsmärkning på mat och dryck eller hälsovarningar och meddelanden på tobaksprodukter, och många undrar varför alkoholmärkning – som är självreglerad av branschen – inte är lika progressiv, säger han.

Den skotska regeringen överväger obligatorisk märkning om inte alkoholindustrin förbättrar synligheten och tydligheten av sådana hälsovarningar senast i september 2019. Även Irland har planer på att införa liknande lagstiftning.

Ungdomarna som deltog i studien hade även svårt att återge vilka specifika hälsomeddelanden de stött på den senaste månaden, inklusive riktlinjer som gäller för åldersgränser och alkoholens olika hälsoeffekter. Detta trots att ungdomarna är den huvudsakliga målgruppen för många av dessa hälsomeddelanden.

– Utöver det faktum att barn som är minderåriga dricker, är det oroande att endast hälften av dem kan komma ihåg att de sett viktiga hälsovarningar, säger medförfattaren Jyotsna Vohra, Cancer Research UK:s chef för cancerpolitisk forskning.

Fotnot: Artikeln publicerades i Journal of Public Health och genomfördes av University of Stirling och Cancer Policy Research Center vid Cancer Research UK.

Mer från Accent