Alkohol

Så drabbar alkohol äldre

Äldre som dricker löper ökad risk för bland annat cancer, olyckor och misshandel.

• Cancer

För människor äldre än 65 år i Sverige uppskattar forskarna i rapporten att alkohol svarade för 571 dödsfall 2014 i de sju cancerformer som WHO för närvarande klassar som alkoholrelaterade.

• Demens och kognitiv funktion

Hög alkoholkonsumtion är starkt knuten till utvecklingen av alzheimer. Alkoholsyndrom är den största påverkbara orsaken till demens.

• Trafikolyckor

Risken för trafikolyckor är större för äldre förare än för yngre vid samma alkoholhalt i blodet. Olycksrisken ökar även vid mycket låga doser, samt i samverkan mellan alkohol och medicinering.

• Fallolyckor

Även låga nivåer av alkoholkonsumtion har negativ påverkan på balansen hos personer över 65 år.

• Fysisk och psykisk misshandel

Alkoholkonsumtion, både hos offret och förövaren, har gång på gång identifierats som en riskfaktor för misshandel av äldre.

• Depression och självmord

Cirka 20 procent av personer över 65 år med depression har en alkoholdiagnos. Skadligt alkoholbruk dubblerar risken för självmordsförsök.

• Alkoholberoende

Risken för alkoholberoende riskerar att öka då äldre är känsligare för alkoholens skadeverkningar.

• Andra tillstånd

Det finns en rad kroniska sjukdomar som delvis orsakas eller förvärras, av alkoholbruk. Exempelvis sjukdomar i andningsorganen, gikt, Parkinson och sömnproblem.

Ladda ner artikeln som PDF.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer