Trafik

Rattfulla tillåts köra från hamnen

Polisen har inte resurser att ta hand om alla rattfyllerister som fastnar i Frihamnens alkobommar. I fortsättningen kanske bommarna bara används i perioder.

Sedan den 24 september då Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF, placerade alkobommar i Stockholms Frihamn har 74 rattfyllerister åkt fast.

Det kunde blivit fler om inte polisens bristande resurser ibland gjort att kontrollerna avbrutits. Det skriver MHF i ett pressmeddelande.

– Det är upprörande att tvingas släppa ut alkoholpåverkade bilförare i trafiken alldeles i onödan, säger MHF:s vd Arne Winerdal.

Eftersom polisen inte hinner med att ta hand om alla som har för hög promillehalt i blodet när de kör av färjan får bommarna ibland stå öppna. Då är det bara att köra förbi utan att blåsa.

– Häromveckan fälldes alkobommarna upp eftersom polisen hade fullt upp med att lagföra fyra ertappade rattfyllerister. Trots att bommarna stod uppe blåste en förare ändå. Han hade långt mer än 0,2 promille i blodet, men kunde ändå köra rakt ut i Stockholmstrafiken. I sådana lägen har allmänheten svårt att förstå att polisen skyller på ”bristande resurser”, säger Arne Winerdal.

Enligt MHF gör polisens omständliga rapporteringssystem att det kan ta mer än två timmar att rapportera en rattfyllerist.

Bengt Svensson, kommissarie Rikspolisstyrelsen, är medveten om bristerna och säger till MHF att man arbetar med att förbättra systemet:

– Det är en fantastisk skillnad mot tidigare när vi var i hamnen mer sällan. Det kommer aldrig bli så att vi har bemanning hela tiden, men vårt mål är att vara där mycket. Kanske blir det som ATK-kamerorna, att bommarna inte alltid är igång men fungerar i förebyggande syfte.

Mer från Accent