Trafiksäkerhet

Pengar till alkobommar delas ut efter lång väntan

Trafikverket ska på regeringens uppdrag dela ut 54 miljoner kronor till alkobommar.

Fram till 2020 hade Trafikverket ett regeringsuppdrag att etablera anläggningar för nykterhetskontroll (alkobommar) i vissa hamnar och fick för det ändamålet 78 miljoner kronor. Men hela summan har inte betalats ut eftersom myndigheten från 2020 inte haft i uppdrag att etablera några anläggningar.

Nu ska kvarstående 54 miljoner kronor ges bidrag till aktörer som vill etablera anläggningar för nykterhetskontroll , i hamnar eller på andra ställen i anslutning till allmän trafik. Villkoret är att bidragsmottagaren är villig att driva anläggningen i minst fem år.

– Fler kontroller kan bidra till ökad nykterhet i trafiken och därmed även bättre trafiksäkerhet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i en kommentar.

Dicran Sarafian, generalsekreterare i Motorförarnas helnykterhetsförbund, uttryckte i december besvikelse och frustration över att det regeringsbeslut som fattades för fem år sedan inte förverkligats tidigare.

”Alkobommar i hamnarna är en trafikpolitisk reform att vara stolt över, och en viktig pusselbit i nollvisionen att ingen ska skadas eller dödas av rattfylleri. Istället ökar alkohol- och drogpåverkade förare som passerar via landets hamnar. Sveriges trafikanter är de som i slutändan får betala det högsta priset”, skrev han då i en debattartikel i Altinget.

Mer från Accent