Svenskens attityd till alkohol

Nya mätningen: Svenskarna mer tillåtande mot fylla

Var femte svensk känner inte till riskerna med tidig alkoholdebut.

Det visar Alkoholindex, Systembolagets mätning som genomförs av Novus.  

Svenskars attityd till berusningsdrickande är den mest tillåtande sedan indexet började mätas 2010. De som bor i storstadsregioner har en mer tillåtande attityd till berusningsdrickande än boende i glesbygd. De som har låg kunskap om risken med alkoholkonsumtion i tidig ålder är också mer tillåtande till att bjuda sina barn på alkohol.

Resultatet visar också att många svenskar är ovetande om de långsiktiga risker som är förenade med att dricka alkohol. Skillnader i kunskap skiljer sig också åt mellan olika län. I Västerbotten är det 15 procent av de tillfrågade som inte vet att en tidig alkoholdebut ökar risken för alkoholproblem, vilket kan jämföras med 21 procent på riksnivå.

– Att alkohol kan vara skadligt och beroendeframkallande är allmänt känt i Sverige. Men var femte person, 21 procent, vet däremot inte att en tidig alkoholdebut ökar risken för alkoholproblem, och bara hälften instämmer i att alkohol kan orsaka cancer, säger Anna Raninen, ansvarig för alkoholforskning på Systembolaget, i ett pressmeddelande.

Mer från Accent