WHO Europa

”Nya ramverket för alkohol är banbrytande”

Maik Dünnbier, Movendi, är mycket nöjd med det ramverk till alkoholhandlingsplan som WHO Europa har antagit.

WHO:s Europaregion har antagit ett nytt alkoholpolitiskt ramverk. Maik Dünnbier, ansvarig för strategi och påverkansarbete på nykterhetsrörelsens paraplyorganisation Movendi, deltog i mötet i Tel Aviv där beslutet fattades. 

– Det nya ramverket är banbrytande för Europaregionen, men även för alkoholpolitiken i hela världen. Det blev precis så bra som vi hoppats. En riktig framgång, säger han.

Det han syftar på är att för första gången någonsin är folkhälsan ensamt i fokus – inga handels- eller jordbrukssystem har tagits.

– Det är helt fokuserat på evidens och sådant vi vet fungerar för att skydda flest från alkoholens skadeverkningar.

Ramverket ska vara ett stöd för länder att prioritera evidensbaserade åtgärder i sin alkoholpolitik. Men alla gillar inte rekommendationerna. Alkoholindustrin och många med dem föredrar åtgärder som inte riktar sig till hela befolkningen.

– Dagen före deadline visade det sig att Frankrike och Tyskland ville ändra i texten. De ville föra in begreppet ”skadligt bruk”. Det är ett begrepp som inte reflekterar den evidens som finns på området, men som industrin vill ha med för att lägga över ansvaret på individen.

Finland och Slovenien engagerade sig kraftfullt för att skrivningarna inte skulle ändras.

– Tyskland drog tillbaka sin protest, men Frankrike stärkte sitt motstånd. Det var väldigt problematiskt eftersom det skulle vara svårt för EU att anta ett dokument som Frankrike är emot. Tack vare Finlands och Sloveniens kamp öppnades aldrig dokumentet för ändringar. Även om det nu i motionen, som ligger till grund för att dokumentet ska antas, står något om ”harmful use” så är det inte med i själva slutdokumentet.

Viktigast med det nya ramverket anser Maik Dünnbier är att det fokuserar på alkoholpolitik och på hälsa.

– Det handlar om åtgärder som skatt, tillgänglighet och marknadsföring. Och att vi nu pratar om alkohol som ett folkhälsoproblem, inte ett individuellt problem. När WHO listar Best buys så finns också alkoholmonopol med. Det är viktigt för svensk del, nu när monopolet är hotat.

Han syftar på utredningen om så kallad gårdsförsäljning som, om det blir verklighet, hotar Systembolagets monopol på detaljhandel.

Maik Dünnbier är också nöjd med hur det i dokumentet beskrivs hur man ska arbeta förebyggande.

– Man pratar om förebyggande arbete som ett samhällsarbete och att civilsamhället ska involveras, även människor som själva haft problem eller som vuxit upp i familjer där det funnits alkoholproblem ska få komma till tals.

Det enda han inte är nöjd med är att Sverige inte stod på barrikaderna.

– Finland och Slovenien gjorde en fantastisk insats, men det är lite trist att inte Sverige var med dem där. Vi har hela tiden känt att vi haft stöd av Sverige i vårt arbete, men de är inte särskilt aktiva. Vi har kanske världens bästa alkoholpolitik och det var ändå tack vare Sverige vi fick en alkoholstrategi i EU 2006, men Sverige har tappat ledartröjan på området. 

I en liten tecknad film med det talande namnet Hur ska vi stänga av flödet från alkoholkranen? sammanfattas de sex fokusområden det nya ramverket bygger på.

Mer från Accent