Europa

WHO: Höjd alkoholskatt skulle rädda 130 000 liv

Alkoholskatt är en av de politiska åtgärder som kan rädda flest liv och minska skadorna av alkohol mest. Ändå används de inte av regeringar. Det vill WHO:s europakontor ändra på.

Varje dag dör 2 500 européer på grund av alkohol. Det skriver Världshälsoorganisationens, WHO, europakontor i ett pressmeddelande. 2 500 döda per dag gör drygt 900 000 personer per år. 

Många dödsfall skulle kunna undvikas om alkohol inte var så billigt. Decennier av forskning har visat att höjd alkoholskatt är en av de mest kostnadseffektiva politiska åtgärderna för att minska alkoholkonsumtionen och de skador alkoholen orsakar. Höjd alkoholskatt har av WHO pekats ut som en ”best buy” genom att minska sjukdom, skador och för tidig död i större utsträckning än de flesta andra åtgärder som politiker har möjlighet att styra över.

Trots det är skattehöjningar ett av de instrument som används minst, främst beroende på protester från ekonomiska intressen och för att prishöjningar generellt år impopulära i befolkningen.

Därför tar WHO:s råd för icke-smittsamma sjukdomar ett unikt initiativ som fokuserar på fem nyckelområden som kommer att öka den outnyttjade potentialen för hälsoskatter för alkohol i regionen på ett aldrig tidigare skådat vis.

– Vi har räknat ut hur en höjning av alkoholskatten skulle påverka dödligheten i WHO:s Europaregion. Det vi fått fram visar tydligt vilka fördelar åtgärderna kommer att ge för människors hälsa, säger Jürgen Rehm, medlem i Rådet för icke-smittsamma sjukdomar och professor vid Institutet för klinisk psykologi och psykoterapi vid Tekniska Universitetet i Dresden.

I en nyligen genomförd studie, publicerad i The Lancet, visas hur en höjning av lägsta skattenivå till 15 procent på detaljhandelspriset för varje enhet alkohol (oavsett vilken dryck den ingår i) skulle kunna rädda 130 000 liv per år i WHO:s Europaregion. 

– Infördes WHO-initiativet skulle dödsfallen orsakade direkt av alkohol, som alkoholförgiftning, alkoholorsakad levercirrhos etcetera, minska med nästan 25 procent i hela regionen. I Tyskland skulle den minska med ungefär 20 procent – per år, säger Carolin Kilian, Institutet för klinisk psykologi och psykoterapi.

Vid en större skattehöjning skulle ännu fler liv räddas.

Förslaget att införa minimiskatt per alkoholenhet kommer sig av att arbetsgruppen som tagit fram förslaget anser att alkohol ska kosta lika mycket oavsett vilken dryck den ingår i.

– Vi måste komma ihåg att det är priset som kunden får betala som är viktigt. Ingen köper ren alkohol. De köper en flaska öl, vin eller sprit, så prisnivån bör vara den samma för motsvarande mängd alkohol i drycken, säger Jürgen Rehm.

Mer från Accent