Gränshandel

Norrmän handlar mer alkohol i Sverige

Cirka 2,7 miljoner liter ren alkohol tog norrmän med sig hem från Sverige 2018. Det visar en ny kartläggning från CAN.

Det talas mycket om norrmän som åker till Strömstad och köper alkohol. Nu har Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, gjort en kartläggning av omfattningen av den norska gränshandeln.

− Vår skattning visar att den norska gränshandeln uppgick till cirka 2,7 miljoner liter ren alkohol under 2018, säger Ulf Guttormsson, avdelningschef på CAN.

Det är en ökning med 16 procent från 2016, mätt i liter ren alkohol. Vilket motsvarar ökningen för övrig gränshandel. 

− Preliminära massmediauppgifter pekar på en fortsatt ökning även under 2019, säger Ulf Guttormsson.

Främst är det vin norrmännen köper. Det är den dryck där gränshandeln bidrar till störst andel av den norska konsumtionen. För öl är den lägst, trots att öl är den produkt där prisskillnaden är störst.

Vad har de emot svensk öl?

– Det kan bero på att öl är så lättillgängligt i Norge. Där kan man handla starkare öl i livsmedelsbutikerna. Jag tror att de kanske är vana vid det. Öl tar också mycket plats att transportera. Dessutom är det inte tillåtet att ta med sig så väldigt mycket och då kanske de inte prioriterar öl.

Den norska gränshandeln stod 2018 för 5,5 procent av Systembolagets totala försäljning. Det är ungefär samma andel som övrig norsk gränshandel utgör av den totala svenska dagligvaruhandeln. Det verkar alltså inte som om alkoholen lockar mer än andra varor, säger han. 

− Jag hade bilden att de kom hit för att köpa alkohol och att de sedan köpte med sig lite korv och annat, men så verkar det inte vara, snarare tvärtom. De kommer hit för att köpa livsmedel, särskilt sådana som är belagda med sockerskatt, och så köper de alkohol när de ändå är här, säger Ulf Guttormsson. 

Som störst är gränshandeln i juli och december. I juli 2018 stod den för åtta procent av Systembolagets totala försäljning, räknat i ren alkohol. 

– Den absoluta majoriteten av inköpen, 87 procent, sker i Systembolagets butiker i gränskommunerna. Ungeför 6–7 procent säljs via något av Systembolagets ombud och resterande 6–7 procent i övriga landet, säger han.

För att veta vad som ska räknas till gränshandel har CAN tittat på hur stor andel som betalas med norska kredit- och betalkort eller norska kronor.

– Är man på semester på Gotland kanske man köper det man tänkt ta med sig hem redan där och packar i husbilen. Vi har bara räknat större inköp, går de in och köper ett par flaskor vin kan det ju vara för att konsumera på plats och då kommer det inte med i vår statistik, säger han.

Helt säkra blir förstås inte beräkningarna.

– Vi missar dem som tar ut svenska pengar och köper kontant. Å andra sidan kan vi få med andra som faktiskt ska dricka allt på plats, men vi tror ändå att vi fångat rätt väl hur det egentligen är. Det här är i alla fall den bästa genomgång som gjorts hittills, säger Ulf Guttormsson.

Mer från Accent