Smuggelsprit

Färre köper smugglad alkohol

Allt färre tar med sig alkohol från utlandsresan. Färre köper också insmugglad alkohol. Unga män och storkonsumenter står för de flesta inköpen av smuggelsprit.

Av en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, framgår att allt färre köper smugglad alkohol. Svenskarna köpte i genomsnitt 0,39 liter insmugglad alkohol 2018. Det är minskning med hela 42 procent sedan 2009. Minskningen har lett till att smuggelalkoholens andel av den totala konsumtionen har minskat från 7 procent till 4,4 procent under perioden. Starköl är den vanligaste insmugglade drycken, följt av starksprit.

Främst är det unga män, mellan 20 och 29 år, samt storkonsumenter, som köper smuggelalkohol.

– Det är nog en ekonomisk fråga. Unga har ofta sämre ekonomi och för storkonsumenter är alkohol en betydande utgift. Man kan också tänka sig att unga personer har byggt upp en vana att handla av smugglare som de kanske fortsätter med även efter 20-årsdagen, säger Björn Trolldal, utredare på CAN och författare till rapporten.

Björn Trolldal. Foto: Eveline Johnsson

Storkonsumenter köper nio gånger så mycket insmugglad alkohol som medelsvensken.

– Men den totala mängden alkohol de dricker är så mycket större, att andelen smuggelsprit inte är särskilt mycket högre för dem än för andra.

Färre köper också med sig alkohol hem från utlandsresan. Främst är det sprit, följt av starköl och vin som tas med, men mängden har minskat med 34 procent sedan 2009. I genomsnitt köper svensken med sig 0,92 liter per år.

– Det verkar ha tappat nyhetens behag att ta med sig alkohol från resor. Sedan har säkert valutakursförändringen stor betydelse. Den svenska kronan har försvagats kraftigt sedan 2013, säger han.

Män står i stor utsträckning även för resandeinförseln.

– Vi vet inte vad det beror på, men kanske reser män mer än kvinnor? Eller så är det männen som står för den typen av inköp i familjen. Män dricker ju också mer än kvinnor. så de kan ha större intresse av att köpa med sig alkohol, säger han.

Framför allt är det äldre personer, mellan 50 och 64 år, som köper med sig alkohol hem från resan.

– Äldre har ofta bättre ekonomi och de reser oftare.

Kan det inte vara så att äldre har etablerat en vana att köpa med sig alkohol hem från resor?

– Jo, det kan säkert vara så. För tjugo år sedan tog två tredjedelar med sig alkohol hem från utlandsresan. Idag är det bara en tredjedel. Men vi reser också oftare idag. Då blir inte resandet lika speciellt så man kanske tänker annorlunda, säger Björn Trolldal.

Mer från Accent