Gårdsförsäljning

Karolinska sågar gårdsförsäljning

”Gårdsförsäljning riskerar att leda till större alkoholskador.”

Det är alkoholforskarna Peter Allebeck och Sven Andréasson som formulerat Karolinska institutets, KI, remissvar på betänkandet En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker.

Att införa gårdsförsäljning skulle rimma illa med det svenska detaljhandelsmonopolet på alkohol och ”kraftigt minska trovärdigheten i vår syn på tillgänglighetsbegränsning som viktigt alkoholpolitiskt instrument.” Sverige har av EU tillåtits ett undantag för att få behålla sitt alkoholmonopol med hänvisning till folkhälsan. Detta undantag kräver att den svenska alkoholpolitiken förblir sammanhängande och även framöver har som mål att främja folkhälsan enligt dem.

”Förslagen i utredningen bidrar inte till folkhälsan och är ett avsteg från en sammanhängande och systematisk alkoholpolitik,” skriver alkoholforskarna på KI.

KI påpekar i sitt remissvar att det idag finns stark evidens för vilka politiska åtgärder som har effekt på alkoholkonsumtionen och alkoholskadorna. Bland dessa åtgärder finns politik som begränsar tillgängligheten av alkohol med åldersgränser och begränsade öppettider. Att ha ett detaljhandelsmonopol på alkohol är också en strategi som premieras av Världshälsoorganisationen.

Man ställer sig också kritisk till att gårdsförsäljning skulle gynna landsbygden eftersom det förslag som nu lagts fram av regeringens utredare inte specificerar att försäljningen behöver ske på landsbygden eller bygga på egenodlade produkter. Forskarna menar att resultatet snarare skulle vara fler försäljningsställen för alkohol, vilket går emot Sveriges detaljhandelsmonopol.

Avslutningsvis skriver forskarna att Sveriges alkoholpolitik än så länge lyckats väl med att behålla sitt monopol trots EU-rätten, och att förslaget om gårdsförsäljning på sikt riskerar att leda till mer konsumtion och större alkoholskador.

Mer från Accent