Covid 19

IOGT-NTO föreslår skärpta regler för alkohol

Begränsa Systembolagets öppettider, stoppa hemleverans av alkohol, och höj alkoholskatten tillfälligt med 20 procent. Det föreslår IOGT-NTO, som tycker att Folkhälsomyndigheten är för passiv.

Regeringens beslut att förbjuda alkoholservering efter 22:00 som kom i förra veckan välkomnades av IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero:

– Det är bra att regeringen tar ansvar för smittspridningen genom att åtgärda en av de riskfaktorer som alkoholservering sena kvällar och nätter inneburit, sade han då.

Samtidigt flaggade han för att det bara är ett första steg:

– Fler åtgärder kan komma att behövas, då risken är att problemen flyttas från krogen till andra miljöer.

I ett yttrande över promemorian Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol framför nu IOGT-NTO följande tre förslag:

  • Att Systembolagets öppettider i butiker tillfälligt begränsas till klockan 17 på vardagar, samt att Systembolaget hålls stängs på fredagar och lördagar. Det är viktigt att samtidigt införa åtgärder för att minska trängsel under kvarvarande öppettider.
  • Att alkoholskatten tillfälligt höjs (förslagsvis med omkring 20 procent) så snart som administrativt möjligt, senast 1 januari 2021. Effekten av skattehöjningen bör följas och utvärderas kontinuerligt.
  • Att möjligheten till hemleverans av alkohol från Systembolaget tillfälligt stoppas i kombination med att ett permanent stopp införs för den utländska distanshandeln med alkohol, och ett främjandeförbud för dessa utländska aktörer.

IOGT-NTO menar att förslagen får dubbel effekt ”eftersom en minskad alkoholkonsumtion som följer av insatserna också kommer att minska belastningen på hälso- och sjukvården på såväl kort som lång sikt.”

IOGT-NTO uttrycker i utlåtandet sitt  förtroende för den kunskap Folkhälsomyndigheten har i smittskyddsfrågor, men skriver därefter: 

”Däremot får vi intrycket att Folkhälsomyndigheten lägger för låg prioritet i de folkhälsofrågor som tidigare Folkhälsoinstitutet ansvarade för, trots etablerad forskning och erfarenhet på området. Inte minst utifrån agerandet kring alkohol och covid-19 upplever vi att Folkhälsomyndigheten varit omotiverat passiv på dessa folkhälsofält under pandemin både gällande information till allmänheten och i rekommendationer och åtgärder.”

Mer från Accent