Fjärilspriset

Hon får KSAN:s Fjärilspris för arbete med utsatta kvinnor

"Outtröttligt arbete för kvinnor som lever i utsatthet."

Anna-Karin Ekstrand får årets Fjärilspris av organisationen KSAN, Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, för sitt arbete med kvinnor i utsatta situationer. Hon är barnmorska och enhetschef på Rosenlunds mödra- och barnhälsovård samt på Mika hälsa.

Rosenlunds riktar sig till gravida och nyblivna föräldrar som har ett riskbruk eller beroende. Mika hälsa är en mottagning för personer som är i prostitution, använder sex som självskada eller lever i annan sexuell utsatthet.

– Jag delar stolt priset med mina engagerade medarbetare som är navet i verksamheten, säger Anna-Karin Ekstrand.

I motiveringen står att hon får priset “för sitt outtröttliga arbete för kvinnor som lever i utsatthet och för sitt inkluderande ledarskap.”

Anna-Karin Ekstrand har tidigare även arbetat som enhetschef på Ewamottagningen,en mottagning för kvinnor med alkoholbrukssyndrom. Hon nominerades till ”Årets vårdchef” av Vårdförbundet 2020.

Priset består av ett silversmycke format som en fjäril och som ska symbolisera hopp, möjligheter, styrka och förändring.

Mer från Accent