Alkoholskatt

Höjd alkoholskatt kan gynna fattiga

Högre alkoholskatter för att finansiera offentlig sjukvård kan gynna fattiga. Det visar en brittisk studie.

Ökade skatter på alkohol har länge ansetts slå orättvist hårt mot fattiga. Ny forskning vänder upp och ned på den idén, rapporterar tidningen the Guardian

Enligt en färsk brittisk studie påverkar nämligen höjda alkoholskatter inte fattiga hushåll på ett oproportionerligt vis – om man också tar med utgifter till offentlig sjukvård i beräkningen. 

De hushåll med lägst inkomster i Storbritannien skulle förlora motsvarande 225 kronor per år med ökade alkoholskatter. Men samtidigt skulle de tjäna drygt 430 kronor, då kostnaden för sjukvård skulle minska, enligt rapporten. 

Hushåll med högre inkomst skulle förlora motsvarande 860 kronor per år via alkoholskatter, och spendera 420 kronor på den offentliga sjukvården.

Sammantaget skulle 60 procent av landets fattigaste hushåll därmed få en nettofördel av att höjda alkoholskatter används för hälsoutgifter. 

Rapporten från Institutet för alkoholstudier, IAS, har lett till att forskarna nu uppmanar till höjda alkoholskatter för att bekämpa överkonsumtion av alkohol i landet. Forskarlaget hänvisar även till andra studier som visar att de med lägst inkomst lider mer av alkoholkonsumtion – trots att de i genomsnitt dricker mindre. En höjd alkoholskatt skulle därför rädda fler liv i den fattigare samhällsgruppen. 

– Det enskilt mest effektiva sättet för regeringen att minska skadligt drickande är att göra alkohol dyrare. Baserat på dessa fynd bör finansministern inte skjuta upp höjningen av alkoholskatter till nästa månadsbudget, åtminstone inte av oro för bristande social jämlikhet, säger 
Aveek Bhattacharya, policyanalytiker vid IAS och en av dem som ligger bakom rapporten. 

Han menar att sänkningen av alkoholskatten de senaste åren har kostat offentlig sektor i Storbritannien motsvarande 19 miljarder kronor i år. 

– Pengar som skulle göra mer för ekonomiskt missgynnade genom att investeras i offentliga tjänster. Att gradvis höja alkoholskatten över inflationshöjningen de kommande tolv åren kan rädda femtusen liv, och flest från de mest behövande hushållen, säger han. 

Även Alcohol Health Alliance UK, en koalition bestående av fler än femtio organisationer som arbetar för att minska alkoholbördan i samhället, kräver att alkoholskatten höjs med två procent över inflationen. 

– Det mest effektiva sättet att minska alkoholskador är att göra alkohol mindre prisvärt. Denna forskning slår hål på myten om att alkoholskatter belastar fattiga mest. I själva verket visar den att de mest sårbara har mest att vinna om intäkter som genereras investeras i vårt överbelastade sjukvårdssystem, NHS och alkoholservice, säger dess ordförande Ian Gilmore till the Guardian. 

En studie från Sheffield University visade nyligen att nedskärningar av alkoholskatter i Storbritannien de senaste åren har lett till ytterligare drygt två tusen dödsfall, med hänvisning till den hårda belastningen på sjukvården.

Mer från Accent