Forskning

Nya insikter i hjärnans beroendemekanik

Hjärnceller som dämpar begär ska hjälpa forskarna att utveckla bättre beroendemediciner.

Redan idag finns en del kunskap om vad som trigga ett återfall hos människor med beroendeproblematik. Men på Scripps Research Institute i Kalifornien, valde forskarna att vända på frågan: Hur svarar hjärnan på påminnelser som dämpar begäret?

Forskarna undersökte sedan hur nervcellerna uppförde sig i den del av hjärnan som tros vara ansvarig för impulskontroll, genom att använda råttor som var tvångsmässiga användare av alkohol eller kokain. Därefter närstuderade man vad som hände i råttornas hjärnor när man släppte ut subtila påminnande ledtrådar, exempelvis en citrusdoft, vid de tillfällen då drogerna inte fanns tillgängliga.

Det visade sig att citrussignalerna lyckades dämpa de faktorer som annars vanligen främjar ett återfall. Att forskarna därmed upptäckt mekanismer som kan dämpa suget efter droger hoppas man kan ge fler insikter framöver när man utvecklar nya beroendemediciner, eftersom att hjärncellerna verkade reagera på hintar om att droger inte finns närvarande.

– Mediciner som är utformade för att motverka hjärnprocesser som leder till återfall har hittills endast haft begränsad framgång, säger forskaren Nobuyoshi Suto, en av de som ligger bakom studien till Science Daily.
– Ett medicinskt genombrott behövs därför inom beroendebehandlingar. Vår förhoppning är att fler studier på olika ansamlingar i hjärnan, unika hjärnkemikalier, gener och proteiner, som kan förbättra missbruksmedicin genom att identifiera nya behandlingar.

Mer från Accent