Alkohol

Fylla ökar risk för alkoholskador

Att dricka sig berusad medför stora risker, även för måttlighetskonsumenter. Därför är åtgärder som riktar sig till alla effektivast.

Att dricka sig full medför risk för alkoholproblem. Även den som totalt sett dricker måttliga mängder alkohol, men dricker mycket varje gång, löper större risk än den som dricker samma mängd mer utspritt. Det visar en ny studie från University of Texas.

Studien har fokuserat på måttlighetskonsumenter, vilket enligt amerikansk definition är max ett glas om dagen för kvinnor och två för män. Definitionen av berusning är att dricka fem eller fler glas vid samma tillfälle.

Resultatet visar att den måttlighetskonsument som har för vana att dricka sig berusad löper fem gånger så stor risk att drabbas av olika alkoholproblem. Nio år senare var deras risk dubbelt så stor som övrigas.

– Det betyder att en individ vars totala konsumtion är sju glas på lördagskvällen löper större risk än den som dricker ett glas varje dag, trots att deras totala konsumtion är densamma, kommenterar professor Charles Holahan i ett pressmeddelande.

Det är inte den första studien som visar på farorna med berusningsdrickande. De flesta tidigare studier har dock gjorts på ungdomar. 

– Inom såväl vetenskap som i media så förbises oftast dryckesmönster när måttligt drickande diskuteras. Det gör att många felaktigt antar att en måttlig konsumtion är oskadlig, oberoende av dryckesmönster, säger Rudolf Moss, professor emeritus i psykiatri, vid Stanford University School of Medicin, och en av studiens medförfattare.

I studien ingick 1 229 alkoholkonsumenter över 30 år. Data samlades in vid två tillfällen med nio år emellan. 

Forskarna menar att resultaten, som visar att måttlighetskonsumenter stod för de flesta berusningstillfällena och för de flesta alkoholproblemen, visar att det är ett folkhälsoproblem. De anser också att deras studie ger stöd för den så kallade preventionsparadoxen (se faktaruta nedan). Den betonar vikten av att rikta sig även till måttlighetskonsumenter med åtgärder för att begränsa tillgängligheten. 

– Berusningsdrickande bland vuxna undgår ofta hälsovården eftersom den sker bland måttlighetskonsumenter. Våra resultat pekar på ett behov för åtgärder som riktar sig till måttlighetskonsumenter, som tillägg till konventionella strategier som endast fokuserar på den mindre gruppen riskkonsumenter, säger Charles Holahan.

Mer från Accent