Covid 19

Forskare varnar för fler onyktra bakom ratten

Antalet nykterhetskontroller på svenska vägar har nästan halverats under pandemin. Nu varnar trafikforskaren Måns Svensson för allvarliga följder.

Efter att antalet polisens nykterhetskontroller kraftigt minskat under pandemin varnar Måns Svensson, trafikforskare i rättssociologi, för långsiktiga konsekvenser: ”Det finns risk att sociala normer kring bilkörande och alkohol försvagas”.

Under pandemin har polisen stoppat alla sina rutin- och slumpmässiga alkoholkontroller på svenska vägar på grund av smittorisken, vilket Accent tidigare rapporterat. Polisen kommer endast att låta bilförare blåsa om det redan finns en misstanke om brott.

Den nya policyn har inneburit att antalet nykterhetskontroller nära halverats jämfört med samma period förra året.

– Det är allvarligt om vi märker att det här gör att fler kommer köra onyktra i trafiken. Det är väldigt svårt att vända en sådan trend, säger Måns Svensson, trafikforskare och docent i rättssociologi.

Måns Svensson tycker att det är fullt förståeligt att man tar hänsyn till smittorisken och drar ner på utandningsproverna. Men anser samtidigt att det är djupt problematiskt och något man måste vara vaksam på framöver.

– Ju längre tiden går med frånvarande polis i nykterhetsfrågorna, desto större är risken att vi ser attitydförändringar i samhället och att de sociala normerna på det här området försvagas, säger han.

Han menar att det finns det en fara i att många tolkar frånvaron av nykterhetskontroller som att det är ett område som inte prioriteras, och därför inte heller är lika viktigt längre. Då blir den informella sociala kontrollen svagare.

”Vi människor följer sällan regler bara för att det är en lag, utan för att vi vill att våra handlingar ska vara okej i andras ögon.”

Måns Svensson, trafikforskare

– Man är inte lika uppmärksamma på varandra och det finns inte lika stort socialt tryck på att inte köra berusad. Vi människor följer sällan regler bara för att det är en lag, utan för att vi vill att våra handlingar ska vara okej i andras ögon, säger han.

För att de sociala normerna kring nykterhet i trafiken inte ska urholkas under pandemin menar Måns Svensson att det vore bra att tydligare signalera att man ser allvarligt på rattfylleri, och att man arbetar med information och kunskapsspridning.

– Polisen bör också vara beredd på att kompensera efter pandemin för de uteblivna kontrollerna, och ta igen förlorad mark.

Mer från Accent