Covid 19

Fördubblat antal använde självhjälpsprogram för alkohol

Dubbelt så många använde Alkoholhjälpens självhjälpsprogram under pandemiåret 2020 jämfört med året innan.

Uppgifterna kommer från årsrapporten för Alkohollinjen, Alkoholhjälpen och Droghjälpen. 2020 använde 1 390 personer självhjälpsprogrammet, vilket är en fördubbling från 2019 då 695 använde det.

– Det är svårt att säga vilken inverkan pandemin har haft på användningen av tjänsterna, men efterfrågan på självhjälp verkar vara bestående säger Kerstin Annerborn, enhetschef för e-stöd, beroendecentrum Stockholm, i en kommentar.

Enligt rapporten har 6 137 personer har använt stödet hos Alkohollinjen och Alkoholhjälpen under året. Droghjälpen har haft 1 112 rådgivande samtal via nätet eller telefon. På Droghjälpen finns möjligheten att gå ett självhjälpsprogram, och även de som ringer till Alkohollinjen kan välja att ta del av självhjälpsmaterial.

– Självhjälp har stor potential som ett första steg, som enskild insats, eller som ett komplement. Och med rådande restriktioner kan behovet vara ännu större för en del, säger Kerstin Annerborn.

Mer från Accent