Covid 19

Föräldrar med barnen hemma dricker mest

Kanadensiska föräldrar rapporterar att de dricker alkohol för att hantera stress orsakad av pandemin.

Vuxna med minst ett barn under 18 år hemma är mer benägna att uppge att de använder alkohol för att klara av stressen under covid-19-pandemin, jämfört med vuxna utan barn, eller de som har vuxna barn. Det visar en färsk kanadensisk studie från York University.

Forskarna skickade ut undersökningen till 320 kanadensare tidigt under pandemin och kunde se att alkohol användes som en strategi för att hantera situationen. Allra främst bland föräldrar med yngre barn, men också bland individer som är deprimerade och är mer socialt frånkopplade.

– Föräldrar har hanterat många stressfaktorer och ansvarsområden under covid-19, som att arbeta hemifrån, hemundervisa småbarn och hantera sina egna negativa känslor. Vår data tyder på att alkoholkonsumtion kan ha varit ett sätt att hantera det bland stressade föräldrar, säger professor Matthew Keough.

Fynden har publicerats i journalen Alcoholism: Clinical and Experimental research. Genomsnittsåldern för de svarande var 32 år. Undersökningen tog hänsyn till jobb- och hemfaktorer, men också psykologiska och alkoholrelaterade omständigheter under en 30-dagarsperiod.

Avsikten, enligt forskarna, var att avgöra om alkohol användes som ett sätt att klara av pandemin, och vilka som i så fall är mer benägna att rapportera om sådant beteende.

Studien visade också att förlorad inkomst kunde kopplas till ökad alkoholkonsumtion tidigt under pandemin.

Forskarna varnar dock för att dra slutsatsen att enbart dessa faktorer förklarar det ökade alkoholkonsumtionen de senaste månaderna. De säger att mer forskning är nödvändigt för att fastställa de långsiktiga hälsoresultaten av att dricka för att klara av pandemins påfrestningar.

Enligt studien rapporterade deltagarna i genomsnitt måttligt drickande under de tidiga stadierna av pandemin, och de konsumerade mellan två och fyra alkoholdrycker en–två gånger i veckan.

För många liknade detta deras vanor före pandemin, men vissa deltagare rapporterade också en ökning av alkoholkonsumtionen.

Trenden bland småbarnsföräldrar kan öka risken för alkoholrelaterade problem, som mental och psykisk ohälsa, varnar forskarna.

– Att använda alkohol för att klara av ett nödläge är en tydligt etablerad riskfaktor för alkoholsjukdomar. Detta är oroande eftersom dessa alkoholproblem kan förvärras över tid, vilket tyder på att det kan vara viktigt att hjälpa dessa individer att hitta mer positiva hanteringsstrategier snarare än att använda alkohol, säger professor Jeffrey Wardell.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer