Baltikum

Finländarna köper allt mindre alkohol utomlands

Finska resenärer köper med dig mer öl hem – men mindre starksprit.

Privatimporten av alkohol till Finland minskade med 12,4 procent under 2019. Mätt i liter dryck har dock importen ökat med 1,5 procent, men det som främst ökat är drycker med en lägre alkoholprocent. Privatimporten av öl ökade tillexempel med nästan 15 procent, medan införseln av starksprit sjönk med 27 procent. Det rapporterar Yle.

Förra året privatimporterade finländarna 28,4 miljoner liter öl och 5,5 miljoner liter sprit. Finlands alkoholkonsumtion har sjunkit under de senaste tio åren och även den inhemska försäljningen av alkohol minskade under 2019.

Många finländare söker sig till Estland för att köpa billigare alkohol. Men med högre alkoholskatter har prisskillnaden mellan de två länderna blivit allt mindre.

Estländarna i sin tur har bemött den ökade alkoholskatten med att söka sig till Lettland för att köpa alkohol. I somras sänktes därför skatterna igen, vilket verkar ha lett till en nedgång i gränshandeln med alkohol mellan Estland och Lettland. Nu har även de finländare som importerar stora mängder alkohol börjat köra den extra biten för att ta sig till Lettland och ännu billigare alkohol.

Mer från Accent