Gårdsförsäljning

”Spelar roulett med alkoholpolitiken”

Gårdsförsäljning kan införas utan att alkoholmonopolet hotas hävdar utredaren Elisabeth Nilsson. Omöjligt menar kritikerna.

Under ett möte med Alkoholpolitiskt forum på måndagen sa Elisabeth Nilsson att hon sannolikt kommer att lägga ett förslag om gårdsförsäljning av alkohol under hösten. 

– Om regering och riksdag beslutar att genomföra gårdsförsäljning kommer beslutet sannolikt att prövas av EU-domstolen. De förslag vi kommer att lägga tror vi kommer att gå igenom. Om inte så bedömer vi att det går att ”backa bandet” och gå tillbaka till de regler som gäller idag, säger hon.

”Min bedömning är att jag kommer att kunna lägga ett förslag på någon form av gårdsförsäljning utan att Systembolaget hotas.”

Elisabeth Nilsson, utredare

Detaljhandelsmonopolet är en viktig hörnstenen i den svenska alkoholpolitiken. Att låta andra sälja alkohol kan äventyra monopolet. Men Elisabeth Nilsson tror att det går att förena gårdsförsäljning med Systembolag.

– Min bedömning är att jag kommer att kunna lägga ett förslag på någon form av gårdsförsäljning utan att Systembolaget hotas, säger hon.

Hon är noga med att påpeka att de små producenterna inte är intresserade av att Systembolaget ska falla. 

– De har inget intresse av det. De klarar sig inte utan Systembolaget som försäljningskanal, säger hon.

Joakim Sundbom, advokat och expert på EU- och konkurrensrätt, håller inte med.

– Jag ser problem med gårdsförsäljning så länge det handlar om ett undantag från monopolet. Alkoholpolitiken ska vara systematisk och sammanhängande, inte ha undantag som utestänger utländska producenter, säger han.

”Bryter man upp principen att vinstintresse inte ska förekomma blir det svårt att försvara monopolet.”

Joakim Sundbom, jurist

Han ser stora rättsliga utmaningar i frågan om gårdsförsäljning diskriminerar andra länders produkter. Han anser också att gårdsförsäljning skulle bryta upp principen att privata vinstintressen ska hållas borta från alkoholförsäljning.

– Bryter man upp principen att vinstintresse inte ska förekomma i kontakt med konsument blir det svårt att försvara monopolet.

”Vi kommer inte att lägga något förslag som vi bedömer inte kommer att hålla vid en prövning.”

Fredrik Sandström, sakkunnig

Fredrik Sandström, sakkunnig på departementet, lovar att det EU-rättsliga ska redas ut.

– Vi kommer inte att lägga något förslag som vi bedömer inte kommer att hålla vid en prövning. Vi ska också ta reda på vad konsekvensen blir om Sveriges regler inte bedöms hålla, säger han.

Gabriel Romanus, tidigare vd på Systembolaget och socialminister, och en av deltagarna på mötet, undrar om det går att få ett förhandsbesked av EU-domstolen.

– Det hade varit bra, men så jobbar den inte. Däremot är det ju oftast så att man på förslagsstadiet ska anmäla till EU-kommissionen så att de får möjlighet att granska och yttra sig över förslaget. Men det ger ingen signal om vad domstolen kommer att tycka, svarar Fredrik Sandström.

”Vilken är den goda karamell som innefattar försäljning, men inte är detaljhandel?”

Peter Allebeck, professor

Peter Allebeck, professor i socialmedicin, undrade: Vilken är den goda karamell som innefattar försäljning, men inte är detaljhandel?

– Kopplat till gårdsförsäljningen är det tänkt att det ska ske någon form av aktivitet, till exempel en rundvandring på produktionsområdet, säger Fredrik Sandström.

Joakim Sundbom tror inte, till skillnad från utredaren, att det går att ”backa bandet” om gårdsförsäljning väl införts.

– Det blir väldigt svårt att med någon trovärdighet fortsätta hävda de argument som tidigare använts för monopolet om man med öppna ögon går in med ett förslag som åsidosätter att inga privata vinstintressen ska finnas. Det går emot den grundläggande synen i svensk alkoholpolitik, säger han. 

En rundvandring kopplad till besöket gör ingen skillnad menar han.

– Systembolaget har monopol på all försäljning till kund. Gör man ett undantag från det är det svårt att hävda att det inte är detaljhandel, även om man kopplar det till en rundvandring.

”Som utredare bör man inte provocera fram en prövning i EU-rätten.”

Håkan Kjellsson, jurist

Håkan Kjellsson, tidigare förbundsjurist på IOGT-NTO och expert i den förra utredningen av gårdsförsäljning, deltog också i mötet. 

– Det är häpnadsväckande att höra att de tänker lägga ett förslag som de räknar med kommer att prövas av EU-rätten. Som utredare bör man inte provocera fram en prövning i EU-rätten. Att med berått mod riskera monopolet är att spela roulett med alkoholpolitiken, säger han till Accent efteråt.

 Inte heller han tror att det går att ”backa bandet”.

– Då måste riksdagen ta ställning till en ny lag och då är det inte alls säkert att vi får införa monopol igen. EU gillar inte monopol. Det är bara länder där det redan fanns vid inträdet som fått behålla sina, säger han.

Att använda Finland och deras producentförsäljning som exempel tycker han är befängt.

– Den fanns ju redan vid EU-inträdet. Dessutom består den av frukt- och bärviner som varken tillverkas eller konsumeras någon annanstans än i Finland. Det är skillnad på svenska vindruvsvin. Det är ingen klassiskt svensk produkt, det förekom ingen direktförsäljning vid EU-inträdet och det finns mängder av konkurrenter i andra EU-länder. 

Han tror inte heller att det går att kringgå begreppet detaljhandel med en rundvandring.

– Till slut kommer det ju ändå till ett inköp. 

Tyst om WHO:s vädjan

WHO vädjar till socialministern att inte riskera alkoholmonopolet genom gårdsförsäljning.

”Tillåt inte privata aktörer”

IOGT-NTO:s kongress uppmanar socialminister Jakob Forssmed att inte tillåta privata aktörer att sälja alkohol direkt till allmänheten.

Mer från Accent