Cancer

Cancerrisken ökar med alkoholkonsumtionen

Även små mängder alkohol kan kopplas till större cancerrisk, visar en japansk studie.

Alkohol har sedan länge kopplas till förhöjd risk för cancer. Nu visar en färsk undersökning att alkoholkonsumtionen inte ens behöver vara särskilt hög – den kan till och med vara liten till måttlig för att cancerrisken ska öka. 

Forskarna har undersökt data från 33 stora sjukhus över hela Japan under åren 2005-2016. De studerade över 60 000 patienter med cancer och lika många kontrollpatienter.

Alla deltagande patienter rapporterade hur mycket de drack dagligen och under hur lång tidsperiod de druckit. 

Resultaten: Det fanns nästan en linjär koppling mellan ökad cancerrisk och alkoholkonsumtion, och risken för att utveckla cancertumörer var som lägst vid total nykterhet. 

Även liten konsumtion under en tioårsperiod – exempelvis ett standardglas per dag i tio år, eller två per dag i fem år – ökade cancerrisken med fem procent. De som drack två eller fler standardglas per dag hade en förhöjd cancerrisk oavsett hur länge de konsumerat alkohol. Oavsett kön, rökvanor, samt yrkesklass syntes samma mönster i studien. 

Cancerrisken ökade på ställen i kroppen där det sedan tidigare är känt att cancern ofta är alkoholrelaterad, som i mage, bröst, prostata och matstrupen. 

– I Japan är cancer den främsta dödsorsaken. Med tanke på den nuvarande bördan av cancerutbredningen bör vi ytterligare uppmuntra att man främjar allmän utbildning om alkoholrelaterad cancerrisk, säger forskaren Masayoshi Zaitsu i ett pressmeddelande. 

Studien publicerades först i CANCER, en tidskrift för American Cancer Society.

Mer från Accent