Alkohol och fosterskador

Barnmorskor vill förebygga alkoholskador

Under 2019 har Barnmorskeförbundet satsat på att utbilda barnmorskor om alkohol och graviditet. Men det räcker inte med utbildning.

En avhandling av barnmorskan Mona Göransson från 2004 visade att 30 procent av de gravida kvinnorna i studien drack alkohol. Det blev starten för dåvarande Folkhälsoinstitutets riskbruksprojekt där barnmorskor utbildades i diagnosinstrumentet Audit och samtalsmetoden MI.
– Det togs också fram ett formulär att använda vid samtal om alkohol, säger Kajsa Westlund, kanslichef på Barnmorskeförbundet.

Riskbruksprojektet har lagts ned, men Barnmorskeförbundet har nu uppdaterat formuläret. Under 2019 genomfördes 14 konferenser runt om i landet för att utbilda barnmorskor, men det räcker inte enligt Barnmorskeförbundet.
– Hur ställer man frågor om alkohol om man inte vet vad man ska göra av det svar man får? I vissa regioner finns specialistbarnmorskor man kan ta hjälp av, men inte i alla.

I Göteborg finns Hagateamet.
– Dit kan blivande mammor som dricker remitteras. Den typen av verksamhet borde verkligen finnas överallt.

Kajsa Westlund pekar på stora hälsovinster.
– En utvärdering som Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, gjorde av Riskbruksprojektet visade att de blivande mammorna rökte mindre, drack mindre och behövde mindre socioekonomiskt stöd. Dessutom behövde färre nyfödda läggas in för vård. Tala om förebyggande verksamhet! 

Mer från Accent