Alkohol

Avloppsvattenstudie: De dricker mest

Australierna dricker mindre, men minskningen är ojämt fördelad enligt avloppsvattenanalyser.

Det är personer med högre socioekonomisk status som dricker mest enligt en ny australisk studie av avloppsvatten. Forskare från University of Queensland analyserade avloppsvatten från 50 olika platser i Australien mellan 2016 och 2023, ett urval som täcker hälften av landets befolkning.

– Genom att analysera avloppsvatten har vi kunnat se långsiktiga trenser i alkoholkonsumtion och hur det förhåller sig till socioekonomisk status, säger Ben Tscharke, en av forskarna bakom studien.

De kunde se att alkoholkonsumtionen var som störst i områden där de boende hade högre utbildning, kvalificerade yrken och högre socioekonomisk status. Alkoholkonsumtionen var också större i områden utanför städerna.

– Det skulle kunna ha med flera saker att göra, som hur mycket alkohol man har råd med och vad man har för livsstil. Australier med högre socioekonomisk status är troligare att delta i sociala sammanhang där alkohol ingår.

Mellan 2016 och 2023 sjönk alkoholkonsumtionen i hela Australien. I större städer minskade konsumtionen med 4,5 procent, utanför storstäderna var minskningen 2,5 procent. Fattiga områden såg en mindre nedgång än rika.

– Det finns risk för att den trenden leder till ökad ojämlikhet i australiernas hälsa. Det är därför nödvändigt att fortsätta jobba på flera fronter mot alkoholskadorna i fattiga områden, säger Phong Thai, en av forskarna bakom studien.

Mer från Accent