Alkohol och cancer

Även små mängder alkohol ökar risk för bröstcancer

Forskningen visar tydligt att alkohol är en riskfaktor för bröstcancer. Och att det inte finns någon riskfri nivå.

Årligen registreras fler än två miljoner nya fall av bröstcancer i världen. Totalt är 6,8 miljoner personer drabbade. Av de nya fallen uppskattas att 144 000 är orsakade av alkohol, liksom 38 000 dödsfall i bröstcancer – per år.

Många faktorer bakom sjukdomen, som ärftlighet, går inte att påverka. Alkohol är däremot en riskfaktor som går att göra något åt. Därför är det viktigt att öka medvetenheten hos allmänheten, enligt Jo Freudenheim, professor vid School of Public Health and Health Professions, University at Buffalo, New York, som gjort en ambitiös genomgång av studier från hela världen. 

Studierna omfattar sammanlagt hundratusentals kvinnor och visar att alkohol, även i mängder under 10–15 gram per dag, ökar risken för bröstcancer. Totalt svarar alkohol för 8,6 procent av alla bröstcancerfall och 7,3 procent av dödsfallen till följd av bröstcancer. Också tillstånd som anses vara en tidig indikator på ökad risk för bröstcancer, som ofarliga tumörer och förhöjd bröstdensitet, kan kopplas till alkoholkonsumtion, enligt artikeln som är publicerad i Alcohol research.

Däremot hittar studien inga bevis för att vissa drycker eller dryckesmönster skulle ha ett tydligare samband med bröstcancer än andra. Inte heller har Jo Freudenheim funnit någon skillnad på risken för olika slags bröstcancer, för återfall eller överlevnad.

Den tydliga kopplingen mellan alkohol och bröstcancer gör att det är nödvändigt att öka medvetenheten hos allmänheten, anser Jo Freudenheim. Det är dags att vara tydlig med att det är förenat med cancerrisk att dricka alkohol och att det inte finns någon riskfri nivå. Även mängder under en drink per dag ökar risken, skriver hon. 

Mer från Accent