Alkohol och våld

Alkoholvåldet en klassfråga

Alkoholrelaterat våld slår hårdast mot de minst gynnade i samhället. Det visar en rapport från Institute of Alcohol Studies.

De riskerar att utsättas för oproportionerligt mycket alkoholrelaterat våld visar ny undersökning. Alkoholrelaterat våld drabbar de fattigaste i samhället allra mest, enligt en färsk brittisk rapport. Utsatta grupper upplever så mycket som 14 gånger mer alkoholrelaterade incidenter med våld i hemmet varje år, jämfört med mer privilegierade grupper.

Uppgiferna kommer från rapporten Ojämlikhet bland offer: alkohol, våld, och antisocialt beteende från Institute of Alcohol Studies. Resultatet visar på de stora skillnaderna mellan socioekonomiska grupper som upplever alkoholrelaterat våld i England och Wales.

Med hjälp av data som samlats in under en femårsperiod, 2013 – 2018, visar studien hur olika socioekonomiska grupper utsätts för alkoholrelaterat våld: i hemmet, mellan främlingar och mellan bekanta.

Arbetet har aktualiserats de senaste veckorna efter rapporter om ökat våld i hemmet under pandemin, då fler tvingas vistas hemma under samhällsnedstängningen.

Alkoholrelaterat våld mellan personer som är bekanta med varandra är vanligast. Detta ingår i ett mönster där de mest missgynnade grupperna upplever sju gånger så många incidenter varje år jämfört med mer gynnade grupper.

I studien har man även undersökt såkallat ”antisocialt beteende” kopplat till alkoholkonsumtion, vilket innebär att någon orsakar oro eller trakasserar personer som inte kommer från samma hushåll.

Undersökningen visar att de från svaga socioekonomiska grupper ofta är på mottagarsidan av alkoholrelaterat antisocialt beteende. Bland de mest utsatta är de som har subventionerade bostäder, är arbetslösa, och har lägst inkomst. Bland dem var nästan hälften utsatta för antisocialt beteende kopplat till alkohol varje vecka.

Forskaren Lucy Bryant, en av rapportens författare, och forsknings- och policyansvarig vid institutet för alkoholstudier, säger i ett pressmeddelande att alkoholrelaterat våld står för två femtedelar av allt våld i England och Wales idag.

– Och det är de mest utsatta grupperna som bär denna börda i större utsträckning. Det är mycket viktigt att beslutsfattare vidtar åtgärder för att inte bara ta itu med denna ojämlikhet bland offer, utan också de strukturella drivkrafterna som ligger bakom det.

Som åtgärder uppmanar forskarna i rapporten till att undanröja hinder för stödtjänster för de mest missgynnade i samhället. Exempelvis: förbättringar gällande tillhandahållandet av offentligt finansierade tjänster för de som utsätts för våld i hemmet, och ökad tillgänglighet för behandling av alkoholberoende och andra insatser inom primärvården.

Dessutom rekommenderar de att man undersöker prissättningsåtgärder för alkohol i Storbritannien, så som minimipriser per enhet. 

Mer från Accent