Alkoholreklam

Alkoholreklam på sociala medier svår att bevaka

Det är oklart vem som har ansvaret när alkoholreklam i allt högre grad flyttar ut på sociala medier.

Alkoholreklam får inte rikta sig till personer under 25 år. Forskning visar att alkoholreklam påverkar unga att börja dricka tidigare, och även ökar deras konsumtion. Samtidigt blir sociala medier en allt större del av ungas vardag och alkoholreklamen i dessa kanaler därmed allt svårare att reglera.

– Utifrån vår erfarenhet är uppföljningen av att regelverken följs i praktiken svag, inte minst på grund av kapacitetsbrist hos ansvariga myndigheter, säger Kalle Dramstad, politisk rådgivare på IOGT-NTO.

”Det är så otroligt mycket som ska bevakas att det är svårt för oss som tillsynsmyndighet att komma åt.”

Josefin Holmberg, Konsumentverket

På Konsumentverket finns tre jurister som jobbar med folkhälsofrågor, där bland annat alkohol, tobak och spel ingår. Josefin Holmberg är en av dem.
– Det är så otroligt mycket som ska bevakas att det är svårt för oss som tillsynsmyndighet att komma åt. Just nu tittar vi på automatiserade verktyg för att hitta marknadsföringen i tid, säger hon.

Det handlar inte bara om svårigheten att hitta alkoholreklam som går över gränsen innan den hinner orsaka skada. Med sociala medier har det också blivit allt svårare att hitta reklamen innan den försvinner.
– En influencer på Instagram kan lägga upp en annons i sina stories som sedan försvinner innan vi hunnit uppmärksamma den. Det rör på sig hela tiden, och det är ett relativt nytt fenomen. Dessutom kan ju flödet variera mellan oss handläggare också – att vi inte ser samma reklam på våra konton.

Det har blivit allt svårare att avgöra vad som är reklam och inte. Att företag samarbetar med influencers och andra kändisar för att visa upp sina produkter i sociala medier har blivit allt vanligare och utgör en ny utmaning för regleringen av alkoholreklamen. Det är också svårt att reglera hur användare i sociala medier sprider alkoholbudskap genom att till exempel visa upp alkohol eller alkoholvarumärken i sina poster på sociala medier. Av IQ:s rapport Så nås unga av alkoholreklam och alkoholbudskap framgår att unga under en genomsnittlig månad nås av 1 120 alkoholbudskap. Av dessa är dock endast 228 reklam, övriga tillfällen handlar om att alkohol visas upp exempelvis på TV eller i sociala medier.

I de allra flesta fall där Konsumentverket inleder en process mot ett företag leder det till en frivillig rättelse. Men det finns fortfarande många områden där det är oklart vad som egentligen bryter mot svensk lag, och då kan en stämning bli aktuell.

Även ålderskontrollen av alkoholreklam på sociala medier är undermålig. Det visar en studie som undersökte konton på Facebook, Instagram, Twitter och Youtube till hörande 52 svenska och 38 finska varumärken.

Instagram beslutade i början av 2020 att begära födelsedatum av användare för att kunna kontrollera vilken typ av reklam som unga exponeras för på plattformen. Man fick dock snabbt kritik då ålderskontrollen var lätt att kringgå. Dessutom är myndighetstillsynen svag när överträdelser sker.

Youtube, som ägs av Google, gick i december 2020 ut med att deras användare i Storbritannien framöver kommer kunna välja bort reklam för alkohol och spel. Företaget har fått klagomål från användare angående mängden alkoholreklam, men kan inte garantera att det nya filtret tar bort all alkoholreklam för den som så önskar.

Facebook har sedan tidigare en liknande funktion som inte lyckats hindra alkoholreklam från att nå användare som bett om att få slippa den typen av annonser.

”Upptäcker företag att de kan göra så utan konsekvenser kommer de ju inte rätta sig i ledet i onödan.”

Kalle Dramstad, IOGT-NTO

Kalle Dramstad håller med om att inte heller de sociala medieplattformarna kan motverka alkoholreklamen på ett effektivt sätt när det saknas tydlig lagstiftning. Otydligheten och bristen på tillsyn skapar en möjlighet för företagen att ständigt pröva och flytta fram gränserna.

– Hur kommer det sig till exempel att tidningar har varningstexter på digital alkoholreklam enligt lag, medan nyhetssajter som Omni flera gånger publicerat alkoholreklam utan varningstexter i rätt storlek? Upptäcker företag att de kan göra så utan konsekvenser kommer de ju inte rätta sig i ledet i onödan, säger Kalle Dramstad.

Texten publicerades ursprungligen i Motdrag.

Mer från Accent