Alkoholindustrin

”Alkoholindustrin ska inte finansiera skolmaterial”

Alkoholindustrin finansierar skolmaterial som lägger ansvaret för att motverka alkoholskador på individen.

En ny studie från Storbritannien med titeln Destillering av läroplanen visar hur alkoholindustrin, genom att ta sig in i skolundervisningen, stärker alkoholnormen och lägger ansvaret på individen i stället för på produkten. Forskarna har analyserat tre olika studiematerial om alkoholkonsumtion och hälsorisker. Materialen var samtliga avsedda att användas av ungdomar och framtagna av alkoholindustrin.

Emil Juslin, drogpolitisk sekreterare i EU-frågor på IOGT-NTO, anser att sådant material inte ska få förekomma i skolan.

– Alkoholindustrin ska inte ägna sig åt sprida ”hälsofrämjande” information. Deras huvudinriktning är ju att sälja alkohol. Det är en uppenbar intressekonflikt, säger han.

Analysen visar att materialen betonar det personliga ansvaret, normaliserar alkoholkonsumtion, och inte tar upp alla risker. 

– Det handlar mycket om att definiera normalkonsumtion. Målet är att se till att man pratar om riskgrupper och högkonsumtion, fast vi vet att all konsumtion är skadlig. Risken för cancer nämns till exempel inte alls, säger Emil Juslin

I materialen beskrivs alkoholkonsumtion som ”normalt” vuxet beteende, som barn måste lära sig om och förhålla sig till för att senare kunna dricka ”ansvarsfullt” när de blir äldre. De tar upp hur man ska hantera grupptryck och ”dåliga” beslut. Däremot talas det inget om prisets eller tillgänglighetens roll för konsumtion och skador.

Materialet lägger också stor vikt vid bilkörning och alkohol.

– Rattfylleri är ju ett stort problem. Det är alla överens om, men det är cancer och leverskador också, och de tas sällan upp. Studien visar att det finns stora brister i hur alkohol framstår i materialet. Det är vanlig industritaktik för att de ska få sätta agendan.

Forskarnas slutsats är att alkoholindustrins utbildningsmaterial går industrins intressen och uppmuntrar till måttligt drickande samtidigt som det påstås utbilda barn om alkoholens skadeverkningar och hur alkohol påverkar. Forskarna uppmanar politiker, lärare och föräldrar att reagera mot att industrifinansierat material används i undervisningen.

Emil Juslin håller med.

– Tänk om Marlboro skulle be att få komma in i skolan och berätta hur man ska lära sig att avstå från en cigarett. Vilket ramaskri det skulle bli.

Varför används de här materialen i skolorna? 

– Jag tror att många skolor inte inser vilka som ligger bakom, eller så förstår de inte problemet med avsändarna. 

Analysen är gjord i Storbritannien på materialen Drinkaware for Education, The Smashed Project, och Talk About Alcohol. I Sverige finns Prata om alkohol, som Sprit- och vinleverantörsföreningen, SVL, och Sveriges bryggerier ligger bakom.

Mer från Accent