Läromedel

Riksdagsledamoten Lena Hallengren oroad över materialet om ANDT i skolan

Ordförande i riksdagens utbildningsutskott Lena Hallengren (S) är oroad över en del av det material som används i skolornas ANDT-undervisning.

I en skriftlig fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) lyfter hon bland annat fram att material från alkoholindustrin fått spridning i svenska skolor. Hallengren frågar därför utbildningsminister Fridolin vilka befogenheter Skolverket har för att säkerställa att det ANDT-material (alkohol, narkotika, dopning och tobak) som används i skolan är förebyggande, kunskapsbaserat och inte främjar till exempel alkohol- eller tobaksindustrins intressen.

”I dag är urvalet av vilka läromedel som används i undervisningen helt decentraliserat och avgörs på skolorna. Spridningen av till exempel Prata om alkohol väcker dock frågor om hur ANDT-material väljs ut och kvalitetssäkras”, skriver Hallengren i sin fråga.

Mer från Accent