Hjärnforskning

Alkohol påverkar hjärnans immunförsvar

Ångest och beroende kan bli resultatet av långvarigt alkoholbruk. En ny forskarstudie kan leda till nya läkemedel.

Amygdala är en liten del av hjärnan som påverkar våra känslor, vårt beteende och vår motivation. Den är också starkt involverad i beroende.

Nu har amerikanska forskare identifierat förändringar i antiinflammatoriska mekanismer och cellaktivitet i amygdala som driver alkoholberoende. Genom att motverka processen lyckades forskarna få möss mindre intresserade av alkohol.

– Vi fann att kronisk exponering för alkohol har negativ påverkan på hjärnans immunceller, som är viktiga för att upprätthålla friska nervceller. Skadan ökar ångest och alkoholkonsumtion, vilket kan leda till alkoholbrukssyndrom, säger Reesha Patel, forskare vid institutionen för molekylär medicin vid Scripps Research och huvudförfattare till studien i ett pressmeddelande.

I studien har forskarna tittat specifikt på ett immunprotein kallat interleukin 10, IL-10, som det finns mycket av i hjärnan. Proteinet har starkt antiinflammatoriska egenskaper, vilket hindrar immunförsvaret från att överreagera på skador och sjukdomar som stroke eller Alzheimers.

Det verkar dock som att det också påverkar beteenden i samband med långvarig, hög konsumtion av alkohol.

Möss med kronisk alkoholkonsumtion hade signifikant minskad förekomst av proteinet i amygdala, vilket påverkade signalerna till neuronerna. Genom att tillföra IL-10 kunde forskarna få de felaktiga signalerna rätt igen. Då minskade de ångestliknande beteenden som mössen uppvisat, liksom deras motivation att dricka alkohol.

– Vi har visat att det inflammatoriska immunsvaret i hjärnan spelar stor roll för att alkoholbrukssyndrom ska utvecklas och underhållas. Men kanske ännu viktigare är att vi har hittat nya möjligheter för terapeutisk intervention, genom antiinflammatoriska mekanismer, säger Marisa Roberto, professor vid institutionen för molekylär medicin Scripps Research.

Studien är publicerad i Progress in Neurobiology.

Mer från Accent