Dubbeldiagnos

Alkohol och depression

Skådespelaren och komikern Robin Williams död aktualiserar problemet för personer med dubbla diagnoser att få rätt vård. Den som lider av depression och beroende bör kanske behandlas för båda diagnoserna samtidigt.

Trots att han var nykter sedan flera år tillbaka tog Robin Williams sitt liv. Att han fått hjälp mot sitt beroende räckte alltså inte. Var alkoholen hans medicin för att hålla depressionen stången?

Närmare 28 procent av USA:s alkoholberoende personer lider av depression, enligt NIAA, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Depression är nästan fyra gånger så vanligt bland dem som också är alkoholberoende jämfört med andra. Det skriver Huffington post.

Frågan är då om alkoholberoende personer blir deprimerade på grund av drickandet eller om deprimerade dricker för att medicinera sin depression. Eller kan det vara vilket som?

Ingen kan svara säkert på den frågan idag, men många fastnar i en spiral av drickande, depression och mera drickande för att döva smärtan.

Trots att detta är ett relativt vanligt fenomen finns inte mycket forskning på hur man behandlar patienter med båda diagnoserna, skriver Huffington post.

Stephanie Gamble, biträdande professor i psykiatri vid University of Rochester Medical Center Gamble har inlett pilotstudier för att se om det är möjligt att behandla patienter med traditionell missbruksbehandling och interpersonell psykoterapi samtidigt. Den studie på 14 kvinnor hon hittills gjort visar på lovande resultat.

Charles O’Brien, psykiater med beroende som specialitet, har publicerat en studie där 170 personer fick antingen Naltrexon som tar bort alkoholsuget, Sertraline som hjälper mot depression och ångest, båda drogerna eller bara placebo. De patienter som fick båda medicinerna hade längre perioder med nykterhet än de som fick endast den ena medicinen. De patienter som bara fick en av medicinerna uppvisade inte bättre resultat än de som fick placebo.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer