Covid 19

Alkohol kan minska vaccineffekt

15 procent sämre effekt av covidvaccin för den som dricker alkohol.

Nivåerna av virusneutraliserande antikroppar efter den tredje covidsprutan var 15 procent lägre hos personer som dricker alkohol jämfört med hos personer som inte dricker. Det visar en ny studie från Japans International University of Health and Welfare, rapporterar Japan Times

Som en del av en större studie undersöktes 187 personer 21–77 år gamla, som fått sina första två vaccindoser mellan mars och maj förra året, och en påfyllnadsdos i december. Av de undersökta personerna uppgav sig 102 vara alkoholkonsumenter medan 83 inte drack alkohol. Forskarna undersökte nivåerna av antikroppar i blodet, inklusive de neutraliserande antikropparna som förebygger sjukdom.

I genomsnitt ökade antikropparna 34 gånger av tredje dosen vaccin. Någon skillnad mellan män och kvinnor fann inte forskarna. Däremot fick de yngre högre nivåer antikroppar än de äldre. De som uppgav att de var rökare hade något lägre antikroppsnivåer än ickerökare, men skillnaden var mindre än mellan konsumenter och icke-konsumenter av alkohol. 

Alkohol har även i tidigare studier visat sig inverka negativt på vacciners förmåga att stärka immuniteten.

– Detsamma gäller uppenbarligen för vaccin mot coronavirus. Alkohol bromsar ökningen av antikroppstitrar genom att försämra leverfunktionen och öka belastningen på tarmkanalen, där cirka 70 procent av immuncellerna är koncentrerade, säger Retsu Fujita, biträdande professor vid universitetet.

Mer från Accent