Covid 19

Ökad covidrisk för dubbelvaccinerade med beroende

Sannolikt ligger samsjuklighet bakom den ökade risken. För cannabisberoende ökade risken 7,8 procent.

En studie av 580 000 fullvaccinerade personer med beroendesjukdom i USA visar att risken att drabbas av covid-19 är låg. Den är dock större än för personer utan beroendediagnos. 

Personer med beroende riskerade också i högre utsträckning att behöva läggas in på sjukhus eller till och med dö.

– Först och främst måste man slå fast att vaccination är mycket effektivt för personer med beroendesjukdom, risken att drabbas av covid-19, är mycket låg för vaccinerade. Vi måste fortsätta att uppmuntra till vaccination och tillhandahålla vaccin, även med kännedom om att att den här gruppen har en ökad risk och bör fortsätta vara försiktiga även efter vaccinationen, säger Nora D. Volkow, chef för National Institute on Drug Abuse, NIDA, i ett pressmeddelande från National Institutes of Health, NIH.

I studien fann forskarna att risken för att få infektionen var 7 procent för personer med beroende, jämfört med 3,6 procent för personer utan beroendesjukdom. Vissa typer av beroende verkade utgöra större risk än andra. Tobaksberoende ökade risken med 6,8 procent, och för cannabisberoende ökade risken 7,8 procent.

Cannabisberoende har 55 procents högre risk än andra att drabbas av covid.

Den ökade risken tror forskarna beror på samsjuklighet med andra sjukdomar och för hälsan negativa socioekonomiska faktorer. När forskarna kontrollerade för dessa faktorer försvann riskökningen för alla grupper utom för dem med cannabisberoende, som fortfarande löpte 55 procents högre risk än andra att drabbas av infektionen. Något som förvånade forskarna eftersom gruppen tenderade att vara yngre och friskare än personer med andra beroenden. Forskarna misstänker att den cannabisberoende, som fortfarande löpte 55 procents högre risk än andra att drabbas av infektionen. risken kan förklaras av cannabis negativa effekt på lungor och immunförsvar.

De vaccinerade personerna med beroende löpte dessutom större risk för allvarlig sjukdom. Hela 22,5 procent som fick infektionen behövde sjukhusvård och 1,7 procent avled. För personer utan beroende är risken att behöva sjukhusvård 1,6 procent och för att avlida 0,5 procent.

– Från tidigare studier vet vi att människor med beroendesjukdom kan vara särskilt känsliga för covid-19 och allvarlig sjukdom. De nya resultaten visar att, trots att vaccinet är viktigt och effektivt så kvarstår viss risk för att bli sjuk. Det är viktigt att hela tiden följa upp vaccinens effektivitet och långtidseffekterna av covid-19, särskilt för gruppen med någon form av beroende, säger Rong Xu, Ph.D., professor vid Center for Artificial Intelligence in Drug Discovery, Case Western Reserve University.

Studien är publicerad i World Psychiatry.

Mer från Accent