Alkohol

Alkohol kan förvärra depression

Att dricka alkohol och samtidigt ta antidepressiv medicin kan göra depressionen värre och öka biverkningarna.

Alkohol fungerar som lugnande medicin. Många använder också alkoholen för att slappna av. Men effekterna gör också att patienter som äter antidepressiv medicin bör vara försiktiga med att dricka alkohol. Både tillverkare och medicinsk expertis varnar för att påverkan av alkohol och abstinens kan utlösa depressiva reaktioner. Det skriver Medical Daily.

SSRI-preparat, som hämmar serotoninupptaget i kroppen, är numera de vanligaste medicinerna mot depression. Serotonin är den neurotransmittor i centrala nervsystemet som ser till att vårt humör är i balans. Genom att hindra serotoninet att återupptas av de celler de kommer ifrån, ökar nivåerna och depressionen minskar.

Alkohol kan också leda till en förhöjd koncentration av serotonin, men bara temporärt. Under tiden kan personer som äter SSRI-preparat få för höga serotoninnivåer vilket kan leda till symptom som oro, rastlöshet, högt blodtryck, krampande muskler och diarré. I allvarliga fall kan det vara livshotande med symptom som hög feber, oregelbunden hjärtrytm och medvetslöshet.

Stora mängder alkohol kan tvärtom ge för låga nivåer serotonin.

– Den som dricker mycket alkohol får depressiva känslor dagen efter. Sådana depressiva symptom gör det inte precis lättare för en person som redan lider av depression, och vi har inga bevis för att antidepressiv medicin skulle lindra de här symptomen. Därför är rekommendationen att låta bli att kombinera de här tre: alkohol, depression och antidepressiv medicin, säger Kristofer Baumgartner, talesperson för United States Food and Drug Administration, (USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet).

Biverkningarna av medicinen kan också förstärkas av alkohol. En studie har till exempel funnit att kombinationen alkohol och antidepressiva läkemedel ökar risken för dödsfall relaterade till läkemedlen. De flesta orsakade av självmord. Det samma kan också gälla andra biverkningar som våldsamt beteende, mani, aggressivitet, trötthet och dåsighet.

– Det bästa sättet att närma sig det här problemet är att uppmuntra deprimerade patienter att inte dricka alkohol–oavsett om de medicinerar eller ej, säger Kristofer Baumgartner.

Mer från Accent