Finland

Alkohol främsta orsak bakom förtida död

I de flesta finska regioner är alkohol nu den främsta orsaken till att människor dör i förtid.

En ny rapport från the Finnish Consulting Group, FCG, visar att många finländare förlorar år av sina liv på grund av alkohol rapporterar Yle. Enligt rapporten skulle många dödsfall kunnat undvikas, men skillnaden är stor mellan olika sjukvårdsregioner, mellan könen och mellan inkomstgrupper.

– Skillnaderna är så stora att vi inte bara kan titta på genomsnittet längre, säger Emma Kajander, sakkunnig läkare på FCG, till Yle.

Alkohol var den största orsaken till dödsfall som går att förebygga i 15 regioner, medan självmord var störst i 5 regioner och ischemisk hjärtsjukdom (kranskärlssjukdom) i 3. Som exempel är antalet förlorade år i Kajanalands sjukvårdsdistrikt mer än dubbelt så många som på Åland. Och trots att alkohol var främsta orsak till för tidig död i både Norra Karelen och Västra Nyland så var förlusten tre gånger så stor i Norra Karelen.

Kymmenedalen är ett exempel på område där unga män med låga inkomster dör flera år i förtid på grund av alkohol.

– För vissa blir drogbruk och sociala problem en återvändsgränd. Dessvärre vet vi att både hälso- och ekonomiska problem ofta förs vidare till nästa generation, säger Sanna Koste, chef för välfärd och hälsofrämjande i regionen.

Även mellan könen är skillnaderna stora; 2,3 gånger högre risk att dö för män än för kvinnor.

– I internationell jämförelse är alkohol verkligen ett stort problem för oss. Alkoholrelaterade dödsfall har inte kommit ner till europeiska nivåer, säger Emma Kajander.

Den synen delas av den finska folkhälsomyndighetens, THL, generaldirektör Markku Tervahauta:

– Det är nonsens det som sägs att vi har blivit som fransmän och sippar på vin. Det finns fortfarande gott om riskbeteende.

Av en tidigare rapport från THL framgår att alkoholrelaterade dödsfall och leversjukdomar ökade efter Finlands ändring av alkohollagen 2018. 

Det blev då tillåtet att sälja alkoholdrycker med upp till 5,5 procent alkohol i livsmedelsbutiker. Sedan tidigare var det tillåtet att sälja drycker med alkoholstyrka upp till 4,7 procent, vilket redan det är ganska mycket högre än Sveriges 3,5 procent. Även blanddrycker baserade på sprit fick börja säljas i livsmedelsbutiker. 

Ändringen ledde till 160 fler alkoholrelaterade dödsfall. Dödsfallen på grund av leversjukdom ökade med 12 procent 2019 och 22 procent 2020.

Dödligheten orsakad av reformen var högre än konsumtionsökningen. Forskarna antar att det beror på att de som redan drack mest var de som också ökade sin konsumtion mest när alkoholen blev mer tillgänglig.

Liksom i de flesta andra länder är hjärt-kärlsjukdom och cancer de vanligaste dödsorsakerna. Men de inträffar ofta betydligt senare än dödsfall som orsakas av alkohol och andra droger eller självmord.

– När man förlorar en ung person, som kanske står på tröskeln till arbetslivet, är det så onödigt på alla sätt, väldigt kostsamt och sorgligt, säger Emma Kajander.

Mer från Accent